Przekazanie pamiątek papieskich

13-10-2011

Pamiątki po wizycie Jana Pawła II są przedmiotem darowizny MKiDN na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. W skład zbioru wchodzą wyposażenia Kaplicy Papieskiej oraz Apartamentów Papieskich wraz z Biblioteką. Umowa w tej sprawie została podpisana 13.10 br. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego i proboszcza Parafii, księdza Dariusza Rogińskiego.

Minister Bogdan Zdrojewski podpisuje umowę darowizny pamiątek  związanych  z wizytą Jana Pawła II na Wigrach  Foto Danuta Matloch
Minister Bogdan Zdrojewski podpisuje umowę darowizny pamiątek  związanych  z wizytą Jana Pawła II na Wigrach  (Foto Danuta Matloch)

Ksiądz Rogiński jest równocześnie dyrektorem Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji - instytucji kościelnej utworzonej 8 grudnia 2010 r. Mieści się ona w Zespole Pokamedulskim, dawnej siedzibie Domu Pracy Twórczej- postawionej w stan likwidacji na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 grudnia 2010 r. Termin zakończenia likwidacji przedłużono do 31 marca 2012 r. 

Zdjęcia ze zbiorów Domu Pracy Twórczej Zdjęcia ze zbiorów Domu Pracy Twórczej
Zdjęcia ze zbiorów Domu Pracy Twórczej

30 kwietnia br. obiekt został przekazany protokolarnie stronie kościelnej. Zbiór papieskich pamiątek stał się podstawą do utworzenia w nowej instytucji Muzeum im. Jana Pawła II. 

Działalność merytoryczną DPT zakończono projektem wydawniczym poświęconym Papieżowi - Polakowi w postaci albumu „Otwarty Tron – Sztuka współczesna wobec fenomenu Jana Pawła II”.powrót

Warto przeczytać