Przesłuchania I, Culture Orchestra

07-03-2011

W marcu odbywać się będą polskie przesłuchania do I, Culture Orchestra - przedsięwzięcia Instytutu Adama Mickiewicza, jednego z najważniejszych projektów programu kulturalnego polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Po przesłuchaniach w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji oraz na Białorusi i Ukrainie, młodzi polscy muzycy będą mieli szansę zagrać jesienią 2011 podczas tournée w najlepszych salach koncertowych Europy: w Filharmonii Berlińskiej (2 listopada), Palais des Beaux-Arts w Brukseli (4 listopada), Royal Festival Hall (6 listopada) w Londynie oraz Teatro Real w Madrycie (8 listopada). Planowane są koncerty w Filharmoniach Narodowych Warszawy, Mińska i Kijowa.

I, Culture Orchestra stworzą młodzi muzycy z Polski i krajów położonych na wschód od Unii Europejskiej: Ukrainy, Białorusi oraz m.in. Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Poprzez stworzenie wielonarodowego zespołu orkiestrowego, składającego się w dużej mierze z muzyków spoza granicy Schengen, Polska chce podkreślić znaczenie wschodnich i zachodnich wpływów na tożsamość kulturową Europy.

Orkiestra wzorowana jest na tak uznanych zespołach jak Orkiestra Młodzieżowa Unii Europejskiej i West-Eastern Divan Orchestra. Doświadczenia międzynarodowe w tworzeniu tego rodzaju zespołów udowadniają, że mają one ogromny potencjał społeczny i polityczny, a na poziomie artystycznym stwarzają niepowtarzalną szansę dla młodzieży na rozwój profesjonalny, nawiązanie kontaktów i przeżycie wyjątkowego doświadczenia.

Do pracy z orkiestrą będzie zaangażowany najlepszy międzynarodowy skład wykładowców, od lat specjalizujących się w edukacji orkiestrowej, występujący z takimi orkiestrami jak London Symphony Orchestra czy London Philharmonic Orchestra.

Muzycy orkiestry są wyłaniani w drodze przesłuchań - ostatnie z nich odbędą się w Polsce i Mołdawii.

Kalendarz przesłuchań w Polsce:

 powrót