Przewidywanie przez powtarzanie

20-10-2010

Wystawa składa się dwóch części. Pierwsza prezentuje obrazy z kilku ostatnich lat z charakterystycznymi dla Susida dowcipnymi hasłami. Druga to zupełnie nowy cykl "Przewidywanie przez powtarzanie", w którym artysta skupia się na często powtarzanych hasłach znamiennych dla historii XX wieku takich jak: "Pomożecie, pomożemy", "I Have a Dream", "Wiesław, Wiesław".

Jak mówi sam artysta:

"Zachciało mi się przyjrzeć dobrze znanym słowom, a nuż przyłapię je na kłamstwie. Zastanawiające jak duże było i jest nadal zainteresowanie świata polityki światem sztuki. Owszem zdarzały się i pozytywne tego oznaki: jak tworzenie muzeów, dotowanie wystaw, przyznawanie stypendiów czy składanie zamówień. Dominowały jednak w historii inne, mniej chlubne tego przykłady: więzienia inkwizycji, stosy, gułagi, obozy koncentracyjne, aż po ostatnie niszczenia dzieł sztuki i wyroki dla artystów w Polsce. Skłoniło mnie to do zastanowienia się nad tym, kim byli ludzie władzy i polityki. Jakie ideologie i religie reprezentowali i co z tego zostało do dzisiaj.

Moja ryzykowna z wielu powodów wizyta na ich terenie sprowadza się do namalowania kilku nazw, haseł, sloganów i cytatów z bogatego zbioru. Jako historyk raczej amator niż profesjonalista czerpałem bardziej z pamięci niż z podręczników. Także przy rozmieszczaniu ich na płótnach i przy ekspozycji zdaję się na los. Aby zachować obiektywizm maksymalnie ograniczyłem środki malarskie. Oprócz powtarzanych słów dodałem tylko odpowiedniej długości pasy kolorów nawiązujące do miejsca lub okoliczności ich wypowiedzenia. W przypadku cytatów z historii Polski są to na przykład wyłącznie kolory białe i czerwone. Z oczywistych powodów projekt swój nazwałem 'Przepowiadanie przez powtarzanie'."

Otwarcie: 21 października 2010, godz. 19:00.
Wystawa czynna do 20 listopada 2010.

Warszawa, Galeria Art NEW media, 21 października - 20 października 2010

Najnowsze i nieco starsze obrazy Pawła Susida można oglądać w warszawskiej Galerii Art NEW media.powrót