Przygotowania do obchodów stulecia polskiej awangardy

25-08-2016

Na zdjęciu: Sala Neoplastyczna w Muzeum Sztuki w Łodzi,
 autor zdjęcia: P. Tomczyk.jpg
Fot. P. Tomczyk

Na zdjęciu: Enrico Prampolini,
 Tarantela,
 1920,
 fot.: archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Enrico Prampolini, Tarantela, 1920, fot.: archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi

Na zdjęciu: Akt z kotem,Tytus Czyżewski (1880 – 1945),1920, Muzeum Narodowe w Warszawie
Tytus Czyżewski (1880 – 1945), Akt z kotem, 1920, Muzeum Narodowe w Warszawie

 

W 2017 roku mija sto lat od pierwszej znaczącej manifestacji polskiej awangardy. Przygotowania do obchodów tej rocznicy już się rozpoczęły. Honorowy patronat nad nimi objęli prezydent Andrzej Duda i Polski Komitet ds. UNESCO.

 

Trzy muzea, które mają najbogatsze zbiory sztuki awangardowej – Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Sztuki w Łodzi – zainicjowały przygotowania do tych obchodów. Do współpracy włączyło się już blisko 50 instytucji kultury. Zaprezentują wystawy, koncerty, spektakle, publikacje i konferencje naukowe. Zamierzają przypomnieć najważniejsze postaci i zjawiska awangardy międzywojennej oraz twórców powojennych, a także znaczenie awangardowego dziedzictwa dla współczesnej sztuki.

W poszukiwaniu nowych form i eksperymentów

Za symboliczny początek polskiej awangardy uznaje się otwarcie 4 listopada 1917 roku I Wystawy Ekspresjonistów Polskich w siedzibie krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Zaprezentowano wówczas niemal 100 dzieł 18 artystów. Z tego grona wywodzą się późniejsi formiści propagujący idee nowej sztuki. Należeli do nich: Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Zbigniew Pronaszko oraz Henryk Gotlib, Jan Hrynkowski, Tymon Niesiołowski i Andrzej Pronaszko.

Awangarda miała europejski zasięg i wpłynęła na rozwój nowoczesnej myśli estetycznej na całym świecie. Twórcy prezentowali nowe spojrzenie na formę i funkcję sztuki, nie bali się eksperymentów. Polska była ważnym ośrodkiem tego ruchu. Dzieła Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Peipera, Szymona Syrkusa stanowiły liczący się głos w międzynarodowej dyskusji o nowoczesności. Polska awangarda wpłynęła na rozwój sztuk wizualnych, literatury, filmu, teatru, architektury.

Formiści w Kancelarii Prezydenta

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski powiedział podczas konferencji prasowej dotyczącej planowanych obchodów, że awangarda jest częścią historii Polski, a Kancelaria Prezydenta weźmie udział w tym święcie – będzie gospodarzem wystawy "Formiści" w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Szczerski, dyrektor ds. naukowych krakowskiego Muzeum Narodowego, które współorganizuje wystawę „Formiści", zapowiedział, że ta ekspozycja będzie poświęcona rzadko pokazywanemu nurtowi - sztuce religijnej artystów awangardowych.

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprezentuje natomiast własny zbiór grafiki i rysunków artystów polskiej awangardy - prace ekspresjonistów, formistów, lwowskich surrealistów, Buntu, BLOKu, Praesensu, grupy a.r. oraz Grupy Krakowskiej.

 powrót