Rachunek dochodów własnych szkół i placówek artystycznych

22-12-2010

Uprzejmie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej od 1 stycznia 2011 r. szkoły i placówki artystyczne będą mogły posiadać i tworzyć rachunki dochodów własnych. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 238 z 17 grudnia 2010 r. pod pozycją 1578.powrót