Rada do Spraw Muzeów- inauguracja

16-04-2012

Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Muzeów kadencji w latach 2012 -2015 odbyło się 16 kwietnia w MKiDN. Podczas uroczystej inauguracji Podsekretarz Stanu Małgorzata Omilanowska wręczyła akty powołania członkom Rady.

Rada do Spraw Muzeów- inauguracja

Rada do Spraw Muzeów jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa. 

Powoływana jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na trzyletnią kadencję, składa się z 21 członków, w tym 10 wskazanych przez ministra oraz 11 wybranych na zjeździe muzeów rejestrowanych.

W skład Rady weszli:

 1. Adam Bartosz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie;
 2. dr Wojciech Brzeziński – dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie;
 3. dr Piotr Cywiński – dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
 4. Jarosław Gałęza – dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;
 5. Paweł Jaskanis – dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie;
 6. Lech Karwowski – dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie;
 7. dr inż. Jerzy Litwin – dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku;
 8. dr Maciej Łagiewski – dyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia;
 9. Mariusz Mierzwiński – dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku;
 10. Alicja Mironiuk-Nikolska – główny inwentaryzator muzealny w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie;
 11. Michał Niezabitowski – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa;
 12. Witold Omieczyński – dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie;
 13. prof. dr hab. Jan Ostrowski – dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki;
 14. Katarzyna Rokosz – kierownik Działu Edukacji w Muzeum Narodowym w Warszawie;
 15. dr Marek Rubnikowicz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu;
 16. Jadwiga Semków – kierownik Działu Dokumentacji w Muzeum Mikołaja Kopernik we Fromborku;
 17. Jarosław Suchan – dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi;
 18. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu;
 19. Wit Karol Wojtowicz – dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie;
 20. dr Michał Woźniak – dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
 21. prof. dr hab. Antoni Ziemba – kurator Zbiorów Sztuki Nowożytnej Obcej w Muzeum Narodowym w Warszawie.


powrót