Rada do Spraw Muzeów

07-07-2015

Oficjalne przekazanie uchwał I Kongresu Muzealników Polskich na ręce Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej rozpoczęło posiedzenie Rady do Spraw Muzeów. Spotkanie miało miejsce 3-4 lipca br. w Pałacu w Jabłonnie.

Dwudniowe obrady prowadził Przewodniczący Rady do Spraw Muzeów dr hab. Michał Woźniak. Na wstępie dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski oficjalne przekazał minister Omilanowskiej uchwały I Kongresu Muzealników Polskich, który trwał w Łodzi od 23 do 25 kwietnia br. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia pani minister. O realizacji uchwał z perspektywy resortu kultury mówił dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek Miler, informację nt. projektu zaleceń UNESCO ws. muzeów i zbiorów przedstawił natomiast dr Piotr Szpanowski - zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego. Na zakończenie pierwszego dnia posiedzenia, priorytety Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w drugim półroczu br. omówił dyrektor tej instytucji, dr hab. Piotr Majewski.

4 lipca br. tematami spotkania były m.in. straty wojenne a gospodarka muzealiami oraz rozpatrzenie wniosków o skreślenia muzealiów z inwentarza.

Rada do Spraw Muzeów jest organem opiniodawczo - doradczym Ministra KiDN. Wyraża opinie na temat m.in. zagadnień polskiego muzealnictwa o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, projektu budżetu w zakresie muzealnictwa i projektów aktów normatywnych. Powoływana na trzyletnią kadencję składa się z 21 członków.
 

 powrót