Rada Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce powołana

15-12-2017

Na zdjęciu: powołanie Rada Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęcefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: powołanie Rada Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęcefot. Danuta Matloch

 

15 grudnia br. w siedzibie MKiDN  została powołana Rada Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Wśród jej członków jest m.in. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin. Podczas inauguracyjnego posiedzenia został przedstawiony projekt placówki i koncepcja wystawy stałej. Członkowie rady przyjęli też plan działalności na rok 2018 oraz częściowe sprawozdanie za rok 2017.

Skład Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Radę Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce tworzą:

 1. Arkadiusz Czartoryski – historyk, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (podczas inauguracyjnego posiedzenia został wybrany na Przewodniczącego Rady).

2. dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków.

3. Arkadiusz Gołębiewski – reżyser, pomysłodawca i dyrektor dorocznego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni.

4. Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

5. Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski; - dr Kazimierz Krajewski – historyk, główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Naukowej w Warszawie.

6. dr Dariusz Kucharski – historyk, współzałożyciel Stowarzyszenia Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej.

7. dr Tomasz Łabuszewski – historyk, Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Naukowej w Warszawie.

8. Robert Mamątow – Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

9. dr hab. prof. UG Piotr Niwiński – historyk, kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Gdańskim.

10. Tadeusz Płużański – Prezes Fundacji „Łączka”.

11. dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

12. Grzegorz Wąsowski – Prezes Fundacji „Pamiętamy”.

13. prof. Wiesław Jan Wysocki – historyk, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

14. prof. Jan Żaryn – historyk, Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zostało powołane uchwałą Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013 jako miejska instytucja kultury. Placówka powstaje na terenie dawnego Aresztu Śledczego w Ostrołęce. Główny budynek kompleksu został wzniesiony na przełomie 1902 i 1903 r. na potrzeby Głównego Zarządu Więziennictwa Cesarstwa Rosyjskiego. Od początku swojego istnienia pełnił funkcję więzienia: najpierw carskiego, następnie w czasie okupacji niemieckiej przetrzymywani i torturowani byli tu Polacy uznani za wrogów nazistowskich Niemiec, a po zakończeniu II wojny światowej wykorzystywany był w tych samych celach przez reżim komunistyczny. Areszt funkcjonował w tym miejscu do 2012 roku, kiedy obiekt został przekazany Muzeum.

7 marca 2016 w siedzibie Muzeum wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski podpisali umowę w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji). W czerwcu 2016 został ogłoszony, natomiast w sierpniu 2016 rozstrzygnięto konkurs na opracowanie scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum. Autorzy zwycięskiej koncepcji to zespół ART FM – twórcy m. in. koncepcji wystaw w Hydropolis we Wrocławiu i w Podziemiach Rynku w Krakowie. Przetarg na wykonanie przebudowy i rozbudowy dawnego aresztu na cele Muzeum wygrała w czerwcu tego roku firma Budimex SA, która od lipca prowadzi intensywne prace budowlane na terenie naszej siedziby. 2 października 2017 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod przebudowę siedziby Muzeum z udziałem prof. Piotra Glińskiego.powrót