Rada PISF na lata 2017-2020

18-11-2017

 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2017-2020. Rada składa się z 11 członków, tworzą ją przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych.

Członków Rady Instytutu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje na trzyletnią kadencję. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego roczne plany działalności i sprawozdania, także finansowe.

Skład Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2017-2020​.

 powrót