Raport Komisji Selekcyjnej z preselekcji konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

15-11-2010

W dniach 12 -13 października 2010 r. w Warszawie obradowała Komisja Selekcyjna do spraw wyboru Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Celem spotkania była selekcja wstępna kandydujących do tego tytułu  miast, które zgłosiły się  w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w dn. 9 listopada 2009 r.

Po zakończeniu obrad 13 października br. Komisja jednogłośnie zakwalifikowała do etapu selekcji końcowej następujące miasta: Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawę i Wrocław. Swoje uzasadnienie wyniku preselekcji Komisja Selekcyjna przedstawiła 15 listopada br. w raporcie przedłożonym Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do upublicznienia. Wskazane miasta, opierając się o wnioski i rekomendacje Komisji powinny przedstawić uzupełnione aplikacje do 16 maja 2011 r. Przewidywany termin selekcji końcowej – 20-21 czerwca 2011 r.

 

Więcej informacji o kandydujących miastach można znaleźć na:

GDAŃSK: http://www.gdansk2016.eu/

KATOWICE: http://www.2016katowice.eu/

LUBLIN: http://kultura.lublin.eu/

WARSZAWA: http://www.warszawa2016.pl/

WROCŁAW: http://www.wro2016.pl/powrót