Realizacja dwóch projektów finansowanych z Funduszy Europejskich dobiegła końca.

29-04-2009

Zakończyły się prace budowlano – wykończeniowe w projektach:
1. Miasta Bydgoszczy pt. Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy
2. Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie pt. Modernizacja budynku oficyny siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
dofinansowanych w ramach I naboru wniosków do Priorytetu III Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy realizowany w latach 2007 – 2009, uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 392 371 euro, a dotyczył remontu pięciu zabytkowych budynków przeznaczonych na cele statutowej działalności Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W efekcie prac przeprowadzonych w ramach projektu, wyremontowane obiekty zyskają nowe funkcje kulturalne. W odnowionym Białym Spichrzu mieścić się będzie Muzeum Archeologii, w dawnej mennicy siedziba Europejskiego Centrum Pieniądza, w Domu Młynarza – Informatorium, tj. centrum informacyjno-recepcyjne zespołu muzealnego, w Czerwonym Spichrzu – Muzeum Sztuki, w kamienicy przy ul. Mennica 7 - Dom Wyczółkowskiego.
W dniu 29 kwietnia 2009 r. w Bydgoszczy odbędzie się ogólnopolska konferencja podsumowująca wykonane prace, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele Państw Darczyńców, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucji kultury, krajowych beneficjentów środków MF EOG sektora kultury, władz regionalnych i lokalnych.

Projekt Modernizacja budynku oficyny siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie realizowany w latach 2007 – 2009, uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 776 493 euro. Projekt zakłada przykrycie szklanym dachem przestrzeni pomiędzy budynkiem frontowym a oficyną nad salą konferencyjną Pod Kruki. Uzyskana dzięki temu dodatkowa sala ekspozycyjna pełnić też będzie funkcję patio-foyer. Rezultatem działań jest zwiększenie powierzchni biurowych i seminaryjnych, a także biblioteki.