Regionalny Kongres Kultury

26-10-2011

Jak wspierać rozwój kultury, by stała się siłą napędową dla rozwoju regionu. O tym m.in. będą rozmawiać uczestnicy Regionalnego Kongresu Kultury, który odbędzie się w Łodzi w dn. 27-29. października br. Udział w Kongresie weźmie wiceminister kultury Monika Smoleń, wśród zaproszonych gości są ludzie sztuki, nauki i biznesu, przedstawiciele władz miasta i województwa oraz instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wiceminister Monika Smoleń podczas inauguracji Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi.

Wiceminister Monika Smoleń podczas inauguracji Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi.

Regionalny Kongres Kultury w Łodzi to przedsięwzięcie podejmowane z myślą o stworzeniu platformy dla szerokiej, otwartej dla wszystkich zainteresowanych debaty o kulturze jako jednym z filarów rozwoju społecznego i gospodarczego Łodzi i regionu.

W ramach debat plenarnych, dyskusji panelowych i warsztatów poruszane będą cztery grupy zagadnień. Część dotycząca PRAKTYK KULTUROWYCH będzie poświęcona przeobrażeniom społecznym i towarzyszącej im zmianie form uczestnictwa w kulturze. Uczestnicy będą zastanawiać się m.in. jak dostosowywać polityki i ofertę kulturalną regionu do szybko ewoluujących potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Debata w obszarze POLITYKI KULTURALNEJ ma przynieść odpowiedzi na pytanie o to, jak kształtować rozwój kultury w Łodzi i województwie. Uczestnicy Kongresu będą rozmawiać o roli planowania strategicznego, współpracy pomiędzy władzami miasta i regionu, funkcjonowaniu i finansowaniu instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

W części poświęconej PRZEMYSŁOM KREATYWNYM będzie mowa o ich roli w budowaniu potencjału gospodarczego i konkurencyjnej przewagi regionu. 

Część PRAWO DO MIASTA ma natomiast poruszać kwestie uczestnictwa w kulturze, przede wszystkim w odniesieniu do tego, jak zwiększać jej dostępność i walczyć z wykluczeniem, edukować odbiorców i zachęcać do aktywnego w niej udziału.

Wypracowane wnioski mają stanowić punkt odniesienia dla przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski Programu Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz dla Strategii Rozwoju Kultury dla Łodzi, której opracowanie planuje Urząd Miasta Łodzi.

Wśród towarzyszących Kongresowi wydarzeń artystycznych znajdzie się prapremiera Concerto Hommage a Manuel de Falla Aleksandra Tansmana w wykonaniu orkiestry Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, spektakl teatru Chorea Grotowski - próba odwrotu i koncert łódzkiego zespołu Psychocukier. Całość zwieńczy siódma edycja łódzkiej PechaKuchy - spotkania służącego otwartej prezentacji kreatywnych projektów z różnych dziedzin.

Funkcję ambasadorów przedsięwzięcia przyjęli m.in. prof. Zygmunt Bauman, prof. Józef Robakowski, prof. Jerzy Jarniewicz, prof. Ryszard Kluszczyński, Andrzej Sapkowski i Jan Jakub Kolski.

Organizatorami Kongresu są: Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miasta Łodzi przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury i pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej. Za realizację projektu odpowiada Łódzki Dom Kultury we współpracy z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina.

Więcej informacji na stronie http://kongres-kultury.plpowrót