Renowacja polskich nagrobków w Mołdawii zakończona

16-08-2016

Na zdjęciu: Pomnik grobowy Ludwiki Siarczyńskiej,
 przed i po konserwacji.
Fot.: archiwum MKiDN

Na zdjęciu: Pomnik grobowy Ludwiki Siarczyńskiej,
 przed i po konserwacji.
Fot.: archiwum MKiDN

 

Na Cmentarzu Katolickim (tzw. Polskim) w Kiszyniowie w Mołdawii zakończył się drugi etap konserwacji zabytkowych polskich nagrobków. W uroczystości zorganizowanej z tej okazji wzięli udział przedstawiciele MKiDN, władz miejskich Kiszyniowa, ambasady RP w Mołdawii oraz wykonawcy prac.

 

Podczas tegorocznych prac polscy konserwatorzy odnowili pomnik grobowy Ludwiki Siarczyńskiej. Sfinansowanie renowacji było możliwe dzięki Programowi MKiDN „Dziedzictwo kulturowe”(priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą), a ich beneficjentem było Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwi także w Mołdawii w 2016 r. pierwszy etap rewaloryzacji zespołu nagrobków na cmentarzu w Raszkowie oraz konserwację grobowca polskiej szlachcianki Wiktorii Wiśniewskiej z 1892 w miejscowości Wiśniówka pod Komratem.

W 2016 r. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami otrzymało 45 tys. zł z programu ministra na konserwację polskich nagrobków w Kiszyniowie i Raszkowie. W 2015 r. - 65 tys. zł na poprzedni etap prac w Kiszyniowie.

Z tego samego programu w 2016 r. Fundacja Mosty dostała 12 tys. zł na renowację pomnika w Wiśniówce pod Komratem.

 

 powrót