Republika Książki w Pałacu Prezydenckim

31-03-2011

„Wierzę, że uda nam się poprawić stan czytelnictwa w Polsce. Deklaruje w tej sprawie swoją pomoc”- zapewniła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska członków Komitetu Patronów Republiki Książki. W spotkaniu, które odbyło się 30.03.br. w Pałacu Prezydenckim, uczestniczyli ministrowie: kultury - Bogdan Zdrojewski oraz edukacji - Katarzyna Hall.

Spotkanie Komitetu Patronów Republiki Książki. Pierwsza Dama Anna Komorowska, minister edukacji Katarzyna Hall i minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Spotkanie Komitetu Patronów Republiki Książki. Pierwsza Dama Anna Komorowska, minister edukacji Katarzyna Hall i minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Republika Książki została powołana do życia z inicjatywy ministra kultury we współpracy z Biblioteką Narodową i Instytutem Książki. Wielką koalicję na rzecz czytelnictwa i bibliotek zainaugurowano na kongresie, który odbył się 8 grudnia 2010 pod hasłem „Czytanie włącza".  W jej skład weszli twórcy kultury wysokiej i popularnej, działacze organizacji pozarządowych, czołowi dziennikarze, wydawcy, księgarze, naukowcy oraz przedstawiciele świata mediów i biznesu. Patronat  nad inicjatywą objęła Pierwsza Dama Anna Komorowska.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim minister B. Zdrojewski przedstawił dotychczasowe działania MKiDN, a zwłaszcza Program Biblioteka+. Jest on częścią zainaugurowanego w lutym b.r. Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+. Budżet zaplanowanego na lata 2011-2015 programu wynosi 516 mln zł, z czego na część „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” wydanych zostanie 150 mln zł. Dzięki temu wzmocni się potencjał i rola placówek z gmin wiejskich i małych miejscowości (do 15 tys. mieszkańców). W MKiDN trwają też prace nad Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2012-2020. Jego efektem ma być utrzymanie znaczenia książek w życiu społecznym, a także wzrost zainteresowania książką, bez względu na nośnik.

W dalszej części spotkania omawiano koncepcje rozwoju Republiki Książki jako miejsca koordynowania działań dotyczących rozwoju czytelnictwa. Muszą towarzyszyć jej dobrze zorganizowane działania informacyjne. Podstawową rolę powinna tu odegrać strona internetowa www.republikaksiazki.pl. W tej chwili jest ona miejscem, w którym można zapoznać się z listą patronów honorowych, programem grudniowego kongresu i podpisać się pod Manifestem (z tej możliwości skorzystało już prawie 2 tys. osób). Rozwój witryny pozwoli na stworzenie z niej podstawowego narzędzia informacji o działaniach związanych z rozwojem i promocją czytelnictwa. Swoje miejsce znajdą na niej wszystkie instytucje, organizacje i projekty zajmujące się tą tematyką.

Poza działaniami informacyjnymi Republice Książki powinny towarzyszyć działania promocyjne i wizerunkowe. Za ich główny cel należy uznać budowanie społecznej koalicji wokół czytania i samej książki (tradycyjnej i elektronicznej), a także budowanie świadomości relacji między rozwojem czytelnictwa a aktywnością i świadomością obywatelską. Proponowane działania to: kampania społeczna, zapewnienie obecności książki i bibliotek w polskich mediach, a w szczególności serialach i telenowelach oraz stworzenie koalicji mediów publicznych i komercyjnych.

Ważne jest zachowanie wizerunku Republiki Książki jako ruchu społecznego. Pozwoli to na dalsze pozyskiwanie poparcia ze strony znanych postaci: aktorów, dziennikarzy, pisarzy i muzyków. Ich publiczne zaangażowanie ułatwia dotarcie do grup, które nie czytają i tworzy modę na czytanie.powrót