Rewitalizacja przedwojennego budynku Akademii Sztuk Pięknych

05-08-2010

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, podpisał 30 lipca umowę o dofinansowaniu w ramach działania 11.3 POIiŚ „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" projektu pn. Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie nowego i rozbudowa istniejącego budynku mieszczącego się w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 na potrzeby ASP w Warszawie. Projekt zakłada także przywrócenie historycznego wyglądu gmachu już istniejącego w docelowej lokalizacji, likwidację nadbudowy oraz modernizację niektórych z elementów wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania starego i nowego gmachu. Ponadto w części przylegającej do starego budynku zostanie wybudowany nowy pięciokondygnacyjny budynek wraz z aulą na 270 osób, salami wykładowymi, pracowniami rzeźby oraz pracowniami scenografii.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 65 542 248,26 zł.

Wysokość dofinansowania UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 41 142 507,79 zł.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2012.powrót