Rewitalizacja rezydencji królewskiej w Wilanowie

12-03-2015

Konferencja z okazji inauguracji projektu Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie. fot. Danuta Matloch
Konferencja z okazji inauguracji projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. fot. Danuta Matloch

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Fot.: Mariusz Lis
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Fot.: Mariusz Lis

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Fot.: Mariusz Lis
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Fot.: Mariusz Lis

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Fot.: Mariusz Lis
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Fot.: Mariusz Lis

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Fot.: Mariusz Lis
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Fot.: Mariusz Lis

 

Prace konserwatorsko-restauratorskie w Sali Uczt, Gabinecie o Trzech Oknach, Pokoju Cichym i budynku Pompowni zostaną przeprowadzone w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie dzięki środkom unijnym. Inauguracja projektu odbyła się 11 marca br. podczas konferencji prasowej z udziałem Podsekretarz Stanu w MKiDN dr Moniki Smoleń. Inwestycja uzyskała 13,6 mln zł dofinasowania w ramach XI Priorytetu POIiŚ, którego operatorem jest MKiDN.

Celem projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie” jest ochrona i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa narodowego Muzeum. Zakłada on m.in. przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich tzw. Sali Uczt i przylegających do niej dwóch klatek schodowych, Gabinetu o Trzech Oknach i Pokoju Cichego. Odbędą się także: remont budynku Pompowni wraz z otoczeniem, modernizacja dachu skrzydła południowego Pałacu i budynku Kordegardy oraz konserwacja muru oporowego fosy. Historyczne i przyrodnicze zasoby zostaną udostępnione osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Pozostałe elementy projektu to: trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów, innowacyjna metodyka rejestracji i integracji danych dla generowania dokumentacji 3D oraz rozbudowa muzealnej edukacji cyfrowej.

Umowa na realizację projektu została podpisana w październiku 2014 r. Kwota całkowita wynosi 19,62 mln zł, a dofinansowanie z EFRR 13,6 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na sierpień br., ich efekty zwiedzający będą mogli podziwiać po wakacjach.

To już kolejny projekt konserwatorski prowadzony w Wilanowie z wykorzystaniem środków europejskich. W sumie od 2005 r. z funduszy tych Wilanów otrzymał prawie 80 mln zł.(…). Warto mówić o tym, jak wiele inwestycji kulturalnych udaje się realizować dzięki środkom unijnym. To prawdziwy boom inwestycyjny. W latach 2007-2013 z funduszy unijnych tylko na kulturę i ochronę dziedzictwa przeznaczyliśmy ponad 1,3 mld euro - to pokazuje, jaka jest skala tych inwestycji, a także potrzeb. - mówiła minister Monika Smoleń.

Projekty zrealizowane ze środków UE oraz MF EOG i NMF w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie:

Koszt projektu 5,06 mln zł, dofinansowanie z EFRR – 4,3 mln zł.

Ponadto Muzeum zrealizowało inwestycje współfinansowane z krajowych środków publicznych, w tym:

 

 

 powrót