Richard Demarco - Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”

17-10-2012

Richard Demarco – wybitny malarz, organizator i animator życia artystycznego oraz promotor sztuki - został odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył mu odznaczenie podczas uroczystości, która odbyła się 17. października br. w siedzibie resortu.

Richard Demarco - Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”Minister Kultury Bogdan Zdrojewski odznaczył  Złotym  Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Richarda Demarco - wybitnego  animatora życia artystycznego i teatralnego. Foto Jacek Łagowski

Richard Demarco - Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”Minister Kultury Bogdan Zdrojewski odznaczył  Złotym  Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Richarda Demarco - wybitnego  animatora życia artystycznego i teatralnego. Foto Jacek Łagowski

"Jest Pan człowiekiem-instytucją, organizatorem wszelkich możliwych przedsięwzięć artystycznych, promotorem wielu postaci, także Polaków - Tadeusza Kantora czy Magdaleny Abakanowicz. Dla mnie bardzo cenne jest to, że przykłada pan wielką wagę do edukacyjnych funkcji kultury. Nieustannie pamięta pan o młodych, o konieczności inwestowania w ich rozwój. Chcę też panu podziękować za to, że jest pan wymagający, bo dzięki temu jakość życia artystycznego rośnie. Ten medal wręczam w imieniu własnym, ale również tych, którzy od otrzymali od pana opiekę, wiedzę i profesjonalizm" - mówił Bogdan Zdrojewski.

Richard Demarco jest artystą malarzem, grafikiem, pisarzem, filozofem, ale przede wszystkim wybitnym organizatorem i animatorem życia artystycznego i teatralnego, człowiekiem-instytucją, który wiele lat swojego życia poświęcił promocji sztuki Europy Środkowej w Wielkiej Brytanii i na świecie. Przygotował lub współorganizował ponad 1500 wystaw oraz 900 przedstawień teatralnych i happeningów. O znaczeniu jego działalności świadczy zorganizowana, dla uczczenia jego 80. urodzin, wystawa w Royal Scottish Academy na przełomie 2010/2011 zatytułowana 10 Dialogues: Richard Demarco, Scotland and the European Avant Garde. Ukazywała ona relacje R. Demarco z takimi artystami jak: Magdalena Abakanowicz, Günther Uecker, Alastair MacLennan, David Mach, Ainslie Yule, Marina Abramovic, Rory McEwen, Joseph Beuys, Tadeusz Kantor i Paul Neagu.

Od 1992 r. pełni funkcję prezesa i dyrektora Demarco European Art Foundation. Uczestniczy w kolejnych edycjach festiwali edynburskich i współpracuje z nowo otwartym ośrodkiem kulturalnym Summerhall w Edynburgu.

Jest aktywnym animatorem życia artystycznego i międzynarodowej współpracy kulturalnej. Podjął intensywną współpracę z otwartym w 2012 r. ośrodkiem kultury Summerhall. W ośrodku tym siedzibę znalazło Richard Demarco Archive, dokumentujące dokonania twórców Europy Środkowej i Wschodniej, w tym artystów z Polski. Na archiwum składają się m.in. dzieła sztuki, zdjęcia, dokumenty, wydawnictwa (katalogi, plakaty, programy), korespondencja z artystami i galeriami na całym świecie.

R. Demarco ma wiele zasług na rzecz promocji artystów polskich. Uważa się, że to dzięki zainicjowanej przez niego obecności Tadeusza Kantora i teatru Cricot 2 na festiwalu w Edynburgu artysta ten zaistniał na scenach międzynarodowych. W ciągu wielu lat swojej działalności impresaryjnej R. Demarco współpracował z najważniejszymi polskimi muzeami, galeriami i artystami. Także obecnie, dzięki rekomendacji R. Demarco Summerhall realizuje wiele projektów z udziałem polskich artystów, przykładem czego może być aktywność w ramach festiwali edynburskich i zrealizowany w 2012 r. program POLSKA Arts in Edinburgh organizowany przez Instytut Adama Mickiewicza.

Richard Demarco jest laureatem licznych nagród i odznaczeń (m.in. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”). Za promocję sztuki Europy środkowo-wschodniej w 2007 r. królowa Elżbieta II nadała mu tytuł Commander of the British Empire. Po 2007 r. został uhonorowany także: odznaką Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Bene Merito" (2010), Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2010). W 2008 r. został honorowym obywatelem miasta Łodzi (intensywnie współpracował z Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Szkołą Filmową).powrót