Rok po Kongresie Kultury Polskiej

22-09-2010

W przeddzień rocznicy Kongresu Kultury Polskiej, 22 września w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania wynikające z ustaleń Kongresu.

Wśród gości ministra Bogdana Zdrojewskiego byli moderatorzy, referenci oraz paneliści prowadzący obrady w Krakowie i dotychczasowi moderatorzy forum e-Kongresu.

W programie spotkania zaplanowano m.in. wystąpienia moderowane przez dyr. Tadeusza Zielniewicza oraz dyskusję prowadzoną przez prof. Janusza Czapińskiego z udziałem Krystyny Jandy, Katarzyny Janowskiej, Edwina Bendyka, Waldemara Dąbrowskiego oraz prof. Przemysława Czaplińskiego.

Jednym z elementów spotkania była premiera publikacji wydanej przez Narodowe Centrum Kultury pt. "W sieci kultury" zbierająca teksty, opracowania i analizy, które dotyczą najważniejszych zjawisk polskiej kultury ostatniego dwudziestolecia i stanowią bilans osiągnięć w takich dziedzinach, jak: film, literatura, taniec, muzyka, sztuki wizualne czy media. O podsumowanie tego okresu zostały poproszone osoby profesjonalnie zajmujące się danymi dziedzinami sztuki: recenzenci filmowi, teatralni i muzyczni, publicyści z gazet i tygodników opiniotwórczych, krytycy sztuki, wykładowcy akademiccy, teoretycy architektury czy kuratorzy wystaw. Najciekawsze teksty stały się podstawą pierwszej części publikacji.

Na drugą część publikacji, zatytułowaną e-Kongres, złożyły się natomiast wypowiedzi wyrażone na forum strony Kongresu Kultury Polskiej, które powstało z myślą o pracownikach sektora kultury i aktywnych odbiorcach sztuki. Poruszane tu wątki, z założenia, miały być ważne zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i artystów, jak i dla zarządzających instytucjami kultury.

Autorem wstępu do publikacji pt. "Cool Polonia?" jest Pan Edwin Bendyk.

Wydawnictwu towarzyszą dwie prezentacje multimedialne na płytach CD oraz DVD - jedna z nich przeprowadzi Państwa w przystępny sposób po obradach Kongresu, przypomni najważniejsze momenty (filmy i fotografie) oraz wnioski, w tym wyniki sond, materiały prasowe i wypowiedzi internautów/ek. Druga stanowi zapis wszystkich debat, które odbyły się w ramach krakowskiego spotkania.

Podczas spotkania Minister Zdrojewski wręczył Fabio Cavalucciemu nominację na dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Minister podpisał także umowę o powołaniu nowej instytucji kultury Instytutu Muzyki i Tańca.powrót