Rok Chopinowski 2010

16-12-2009

Program obchodów Roku Chopinowskiego, otwarcie szlaku Chopina oraz projekt inwestycji w edukację kulturalną młodzieży były głównymi tematami konferencji zorganizowanej 16 grudnia 2009 r. w gmachu Teatru Wielkiego- Opery Narodowej.

W konferencji uczestniczyli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Przewodniczący Komitetu Obchodów Chopin 2010 Waldemar Dąbrowski oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Andrzej Sułek.

W Program Roku Chopinowskiego wpisuje się edukacja kulturalna najmłodszych. We wszystkich województwach w kraju uruchomiono szkolne projekty chopinowskie, a także warsztaty tematyczne na uczelniach. Przygotowany jest również multimedialny pakiet dla szkół ze scenariuszami zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Na przeprowadzenie inwestycji związanych ze szlakiem Chopina przeznaczono łącznie prawie 147 mln PLN! Wkrótce otwarte zostaną: Muzeum Chopina oraz Centrum Chopinowskie w Warszawie. Rewitalizacji poddawane są obiekty związane z dzieciństwem kompozytora, znajdujące się w Żelazowej Woli i Brochowie.

Spośród wszystkich imprez związanych z Rokiem Chopinowskim na szczególne wyróżnienie zasługują październikowy XVI Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina oraz VI Międzynarodowy Festiwal „Chopin i jego Europa”- organizowany w sierpniu. Komitety Honorowe Roku Chopina powstały już na całym świecie, a zasiadają w nich m.in.: Bernardo Bertolucci i Umberto Eco. Koncerty i projekty chopinowskie pojawią się w najsłynniejszych salach koncertowych Europy, Azji i obu Ameryk, a każdy z liczących się artystów – muzyków, ale nie tylko – ma w planach artystycznych na 2010 rok projekt związany z Fryderykiem Chopinem.powrót