Rozdanie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

24-09-2012

Ewa Demarczyk, Agata Kulesza, Anda Rottenberg, Wojciech Smarzowski, Jan „Ptaszyn” Wróblewski,  Paweł Łysak, Stanisław Barańczak, Marek Niedźwiecki, Fundacja Braci Golec, Zespół „Kapela Ze Wsi Warszawa”, Hirek Wrona oraz portal legalnakultura.pl. To laureaci Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012. Gala wręczenia statuetek odbyła się 24 września br. w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody przyznał szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski.

Fot.: Danuta Matloch

Fot.: Danuta Matloch

Fot.: Danuta Matloch

Fot.: Danuta Matloch

Fot.: Danuta Matloch

Fot.: Danuta Matloch

Fot.: Danuta Matloch

Laureaci Dorocznych Nagród  Ministra za rok 2012:

Adresatami Nagród są osoby fizyczne działające w sferze kultury m. in. artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie kultury, których działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego.

Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko raz. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje Nagrody z inicjatywy własnej lub na wniosek: instytucji kultury, szkół wyższych, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez MKiDN, Polskiej Akademii Nauk, kuratorów oświaty oraz środowiska twórczego.

 powrót