Rozpoczęło się Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa

30-06-2017

Eksperci, zarządcy i opiekunowie miejsc o międzynarodowym znaczeniu, wpisanych na Listę UNESCO spotkali się 30 czerwca w Krakowie. Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa otworzyła wiceminister Magdalena Gawin- pełnomocnik ministra kultury ds. organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

"Jako zarządcom obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO, powierzono wam większą odpowiedzialność niż jakimkolwiek innym profesjonalistom zajmującym się ochroną zabytków na świecie. I dokładnie tak powinno być: wasze doświadczenie i wiedza naukowa czynią was ekspertami w dziedzinie zarządzania tymi szczególnie ważnymi miejscami. (…) Zadaniem Forum, organizowanym po raz pierwszy w Polsce, jest przede wszystkim pomoc w zbudowaniu profesjonalnej platformy wymiany doświadczeń i uzyskaniu odpowiedzi na wasze pytania." - powiedziała minister Gawin do uczestników Forum

Zarządcy miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO realizują zobowiązania wynikające z tego wyróżnienia. W dużej mierze od ich profesjonalizmu i zaangażowania zależy poziom ochrony tych szczególnych miejsc oraz wiarygodność Konwencji światowego dziedzictwa jako międzynarodowego narzędzia wspomagającego ich ochronę.

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO liczy ponad 1000 miejsc, a ochroną objętych jest 276 milionów hektarów powierzchni ziemi. Obiekty i miejsca, które znajdują się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO koncentrują na sobie uwagę ekspertów, polityków i społeczeństwa. Stanowią punkt odniesienia w dyskusji o skutecznych metodach ochrony dorobku przeszłości oraz dostarczają doświadczeń i przykładów dobrych praktyk. Sprawą kluczową jest jak najlepsze zrozumienie przez zarządców, procesu podejmowania decyzji w systemie światowego dziedzictwa.

Zaproponowana przez Polskę organizacja Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, ma na celu umożliwienie dialogu pomiędzy zarządcami z całego świata a tymi, którzy pracują w samym sercu systemu procedur światowego dziedzictwa. Przez 6 dni, uczestnicy Forum będą rozmawiali i wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi efektywnego i profesjonalnego zarządzania miejscami wpisanymi na Listę UNESCO.

Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa odbywa się w dniach 30 czerwca- 6 lipca i jest wydarzeniem towarzyszącym 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Organizatorem sesji, z ramienia polskiego rządu, jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje spotkanie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Krakowa. W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizatorem wykonawczym i koordynatorem sesji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.powrót