Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie licencji wieloterytorialnych

05-02-2013

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących licencji wieloterytorialnych oraz modelu, jaki w tym zakresie zaproponowała Komisja Europejska. Konsultacje potrwają do 22 lutego 2013 r.

Model, o którym mowa, Komisja Europejska przedstawiła w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystywania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym. Konsultacje  dotyczące tego projektu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło na przełomie września i października. Analiza uzyskanych odpowiedzi wykazała jednak konieczność wyjaśnienia kwestii związanych z systemem udzielania licencji wieloterytorialnych.  Uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane w dalszych pracach legislacyjnych nad projektem dyrektywy.

Odpowiedzi należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres: dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Pytania

Pytania  (PDF)

Pismo z zaproszeniem do konsultacji

Rozdzielnik

Rozdzielnik (PDF)powrót