Rozstrzygnięcie I naboru wniosków w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ na lata 2014-2020

22-07-2016

 

18 projektów otrzyma dofinansowanie – to wynik I konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/16). Taką decyzję 21 lipca br. podjął wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

 

Całkowity koszt dofinansowanych inwestycji wynosi 355 611 571 zł, łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 244 592 784 zł.

Dofinansowanie otrzymało 9 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 219 416 352 zł , 4 projekty z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym  45 120 296 zł   i  5 projektów dotyczących zakupu wyposażenia o budżecie całkowitym 91 074 923 zł.

 

Lista projektów dofinansowanychpowrót