Rozstrzygnięcie III naboru wniosków w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020

13-01-2017

10 projektów łącznie otrzymało dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia III konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Decyzję o dofinansowaniu 5 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, 3 - z zakresu rozwoju infrastruktury kultury i 2 - dotyczących zakupu wyposażenia - podjął 2 stycznia 2017 r. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Całkowity koszt wszystkich projektów inwestycji, które będą dofinansowane wynosi blisko 156 mln zł. Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 97,8 mln zł.

Budżet całkowity 5 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego wynosi 86.1 mln zł,  budżet całkowity 3 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury – to ponad 50 mln zł, a 2 projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia - to 19.8 mln zł.

W ramach VIII osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  można realizować projekty przede wszystkim z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego: renowacji zabytków wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych, zabytkowych parków i ogrodów. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty mające na celu przebudowę czy rozbudowę instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych z przeznaczeniem ich na cele kulturalne.

 

Lista projektów dofinansowanychpowrót