Rozstrzygnięcie konkursu o stypendia twórcze i stypendia z zakresu upowszechniania kultury

29-12-2017

W dniu 29 grudnia 2017 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozstrzygnięty został konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r., ogłoszony 4 września 2017 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

 

Lista stypendystów TUTAJpowrót