Rozstrzygnięcie konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017/II

30-06-2017

29 czerwca 2017 r. decyzją Ministra KiDN, rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017/II, ogłoszony 31 marca 2017 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

 

Zgodnie z § 4.2 rozporządzenia, poniżej opublikowano listę osób, które otrzymały stypendia Ministra KiDN na 2017/II r.

 

Lista stypendystów[1][1] Lista stypendystów zatwierdzona przez Ministra KiDN.powrót