Rozstrzygnięcie konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku - Sybilla 2007

16-05-2008

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył w Sali Balowej Zamku Królewskiego nagrody w ramach XXVIII edycji konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku - Sybilla 2007.

Gratulując zarówno organizatorom Konkursu jak i laureatom nagród, Minister zapewnił, że wspieranie instytucji muzealnych jest jednym z zadań priorytetowych. W jego opinii, waga i znaczenie prac badawczych i naukowych realizowanych w muzeach jest bezdyskusyjna, szczególnie w aspekcie edukacji społecznej, którą Minister Bogdan Zdrojewski uznaje za kluczowe, poza ochroną i gromadzeniem zbiorów, zadanie muzeów.

Na tegoroczną edycję Konkursu wpłynęło 220 zgłoszeń z instytucji muzealnych z całego kraju. Jury, obradujące pod przewodnictwem prof. Jerzego Malinowskiego przyznało Grand Prix oraz 28 nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach regulaminowych.

Werdykt Jury

GRAND PRIX

WYSTAWY SZTUKI

WYSTAWY ARCHEOLOGICZNE

WYSTAWY HISTORYCZNE, BIOGRAFICZNE I LITERACKIE

WYSTAWY ETNOGRAFICZNE

WYSTAWY PRZYRODNICZE, TECHNICZNE I MEDYCZNE

PUBLIKACJE

PROGRAMY EDUKACYJNE, OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I PROMOCYJNE

OSIĄGNIĘCIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI

W kategorii przyznano GRAND PRIX

DOKONANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI