Rozstrzygnięcie XXIX edycji konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku - Sybilla 2008

18-05-2009

18 maja Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył w Sali Balowej Zamku Królewskiego nagrody i wyróżnienia w ramach XXIX edycji konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku - Sybilla 2008.

Jury pod przewodnictwem profesora Jana Skuratowicza przyznało Grand Prix konkursu Muzeum Sztuki w Łodzi za dokonanie z zakresu organizacji i zarządzania – „Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku – ekspozycja stała”. Jury przyznało również nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

WYSTAWY SZTUKI

Wyróżnienia
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – „Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939”;
Muzeum Okręgowe w Lesznie – „Od powietrza, głodu, ognia i wojny.... Człowiek wobec nieszczęścia”;
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie – „Autochromy Tadeusza Rzący. Stulecie barwnej fotografii”;
Centralne Muzeum Włókiennictwa – „Pas kontuszowy – recepcja formy, recepcja mitu”
III nagroda
Zamek Królewski w Warszawie – „Skarbiec katedry wileńskiej”
II nagroda
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” – „Ten krakowski Japończyk... Inspiracje sztuką
I nagroda
Muzeum Narodowe w Warszawie – „Wyprawa w dwudziestolecie”

WYSTAWY ARCHEOLOGICZNE

Wyróżnienie – nie przyznano
III nagroda – nie przyznano
II nagroda
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli – „W cieniu Imperium Rzymskiego”;
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – „Skarby wieków średnich”
I nagroda – nie przyznano

WYSTAWY HISTORYCZNE, BIOGRAFICZNE, LITERACKIE

Wyróżnienie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA – „Nasz człowiek w Japonii. Fotografie Ze’eva Aleksandrowicza z podróży do Japonii w 1934.”
III nagroda
Muzeum Okręgowe w Toruniu – „Wolnomularstwo polskie XVIII–XX w. Mity i prawda?”
II nagroda
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – „Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską. Muzeum w Bydgoszczy 1923-2008. Dzieje i zbiory”
I nagroda
Muzeum Sopotu – „Józefa Wnukowa 1911-2000. Twórcy i założyciele szkoły sopockiej”

WYSTAWY ETNOGRAFICZNE

Wyróżnienie Centralne Muzeum Włókiennictwa – „Z dziedzictwa wyprowadzić dalsze twórcze ciągi... Kolekcja tkaniny podwójnej w zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”;
Muzeum Narodowe w Poznaniu/Oddział Muzeum Etnograficzne – „Witajće k nam. Serbołużyczanie- historia, kultura, tradycja”
III nagroda
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku /Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce – „Zagroda zamożnego chłopa z Kujaw w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce”
II nagroda
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie – „Zwykłe - niezwykłe. Fascynujące kolekcje Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie”
I nagroda – nie przyznano

WYSTAWY PRZYRODNICZE, TECHNICZNE I MEDYCZNE

Wyróżnienie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – „Dachy wsi opolskiej”
III nagroda
Muzeum Sopotu – „Paul Puchmüller. Architekt, który przemienił Sopot w miasto”
II nagroda
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – „Drukarskie techniki zdobienia papierów i tkanin”
I nagroda
Muzeum Okręgowe w Toruniu – „Toruńskie zegary i zegarmistrzowie”

PUBLIKACJE

Wyróżnienie Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie – „Katalog winiet krakowskich zakładów fotograficznych w zbiorach Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie”
III nagroda – nie przyznano
II nagroda
Muzeum Narodowe we Wrocławiu – „Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1947-2007”
I nagroda
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – „Od rzemiosła do sztuki. Ceramika bolesławiecka z wytwórni Reinholda”

PROGRAMY EDUKACYJNE, OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I PROMOCYJNE

Wyróżnienie – nie przyznano III nagroda
Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek – „Działanie na rzecz edukacji szkolnej”
II nagroda
Muzeum Narodowe w Warszawie – „Ale zabawki!”
I nagroda
Muzeum Narodowe w Krakowie – „Muzeum wielu możliwości - działalność edukacyjna Muzeum Narodowego w Krakowie”

OSIĄGNIĘCIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Wyróżnienie Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – „Archeologia miasta Poznania. Stan badań i materiały”;
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – „Analiza i opis gdańskich kamienic mieszczańskich ze szczególnym uwzględnieniem budowli z czasów od gotyku do późnego renesansu. Edycja niepublikowanej dysertacji (1910–1915)”
III nagroda
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – „Opracowanie i publikacja wyników badań wraka statku „General Carleton” z XVIII w.”
II nagroda
Zamek Królewski na Wawelu – „Obrazy z kolekcji Lanckorońskich z wieków XIV-XVI w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu”
I nagroda
Muzeum Narodowe we Wrocławiu – „Ikonografia Wrocławia. (T1) Grafika; (T2) Rysunek, akwarela, obrazy olejne, dioramy, medalierstwo, rzemiosło artystyczne; (T3) Pocztówki”

DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI

Wyróżnienie – nie przyznano
III nagroda – nie przyznano
II nagroda – nie przyznano
I nagroda
Muzeum Narodowe w Krakowie – „Konserwacja Chorągwi Hetmańskiej Iwana Mazepy w Muzeum Narodowym w Krakowie”
Zamek Królewski w Warszawie – „Remont i przebudowa pałacu Pod Blachą w zespole Zamku Królewskiego w Warszawie”

DOKONANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI

Wyróżnienie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – „Ocalone dziedzictwo - rekonstrukcja zabytkowej zagrody w Swołowie i utworzenie nowej placówki muzealnej”;
Muzeum Śląska Opolskiego – „Otwarcie Muzeum po remoncie i rozbudowie w ramach projektu Mons Universitatis”;
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – „Przebudowa i modernizacja siedziby Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju poprzez adaptacją´ poddasza na salę wystawienniczo-edukacyjną oraz likwidacja barier architektonicznych w celu przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”
III nagroda
Muzeum Lubelskie w Lublinie – „Kompleksowy remont, modernizacja dla celów muzealnych oraz zabezpieczenie konstrukcyjne Zamku Lubelskiego – głównej siedziby Muzeum Lubelskiego wraz z Kaplicą Trójcy Świętej”
II nagroda – nie przyznano
I nagroda
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – „Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – Wielokulturowe centrum historii i sztuki”;
Muzeum – Zamek w Łańcucie – „Storczykarnia odbudowana w ramach projektu PL0025 Rewitalizacja zabytkowych obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego Muzeum – Zamku w Łańcucie”powrót