Rozszerzono Kontrakty Terytorialne

30-05-2017

Na zdjęciu: uroczystości podpisania Aneksów do Kontraktów Terytorialnychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystości podpisania Aneksów do Kontraktów Terytorialnychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystości podpisania Aneksów do Kontraktów Terytorialnychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystości podpisania Aneksów do Kontraktów Terytorialnychfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: uroczystości podpisania Aneksów do Kontraktów Terytorialnychfot. Danuta Matloch

97 projektów ze wszystkich województw, dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego, znalazło się w Aneksach do Kontraktów Terytorialnych. W uroczystości podpisania Aneksów 30 maja 2017 r. uczestniczył wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Uroczystość była zwieńczeniem trwających prawie rok intensywnych prac związanych ze zmianą Kontraktów Terytorialnych i wzmocnieniem ich roli w sektorze kultury. W imieniu Rządu RP Aneksy podpisał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak, a w imieniu strony samorządowej - Marszałkowie 16 województw.

Dotychczas projekty z obszaru kultury wskazane były w Kontraktach Terytorialnych w wąskim zakresie, niewspółmiernym do ogromnej roli kultury w realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. MKiDN oraz Ministerstwo Rozwoju przy wsparciu Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP podjęły starania na rzecz rozszerzenia Kontraktów Terytorialnych o nowe strategiczne projekty z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i nadania im priorytetowego znaczenia. Potrzeba zmian wynikała także z ograniczonego dostępu do finansowania ze środków VIII osi priorytetowej PO IiŚ oraz z niewielkiej- w porównaniu z programem krajowym- wysokości środków przeznaczonych na kulturę w poszczególnych regionalnych programach operacyjnych.

W lipcu 2016 r. MKiDN rozpoczęło nabór nowych projektów o priorytetowym i strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionów, które chciałyby w kolejnych konkursach ubiegać się o dofinansowanie w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowanym władz samorządowych- w naborze zgłoszonych zostało 231 projektów, spośród których 97 o największym potencjale rozwojowym, zostało rekomendowane przez MKiDN do włączenia do Kontraktów Terytorialnych.

Wpisanie projektów do Kontraktów Terytorialnych zapewnia im uzyskanie preferencji w postaci dodatkowych 10 pkt., przyznanych w trakcie oceny w procedurze konkursowej w PO IiŚ. Jednak ostateczna decyzja o wyborze danego projektu do dofinansowania uzależniona będzie od przebiegu konkursu.

W zakończonym 4 maja br. kolejnym naborze wniosków do PO IiŚ złożono 163 projekty z zakresu ochrony zabytków i infrastruktury kultury. 82 z nich to projekty wpisane do  Kontraktów Terytorialnych. O dofinansowanie ubiegają się m.in. Muzeum w Kozłówce, Muzeum w Wiślicy, Muzeum Pomorza w Słupsku, Góra św. Anny czy Zamek w Malborku, które - po wypełnieniu wymogów wynikających z kryteriów oceny projektów, mogą otrzymać wsparcie z Programu.powrót