Rusza budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

21-11-2014

Inauguracja projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. fot. Danuta M atlochInauguracja projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. fot. Danuta M atloch

Inauguracja projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. fot. Danuta M atlochInauguracja projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr. fot. Danuta M atloch

fot. materiały promocyjne Międzynarodowego Centrum Kulturalnego Nowy Teatr fot. materiały promocyjne Międzynarodowego Centrum Kulturalnego Nowy Teatr

fot. materiały promocyjne Międzynarodowego Centrum Kulturalnego Nowy Teatr fot. materiały promocyjne Międzynarodowego Centrum Kulturalnego Nowy Teatr

 

Adaptacja zabytkowej hali warsztatowej o powierzchni ok. 2, 8 tys. m2 na potrzeby teatralne jest najważniejszym elementem projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury oficjalnie zainaugurowanego 19 listopada br. w obecności Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz- Waltz. Inwestycja, która umożliwi pełne wykorzystanie potencjału artystycznego Nowego Teatru, uzyskała 19, 1 mln zł wsparcia w ramach Funduszu Norweskiego i Funduszy EOG na lata 2009-2014. Umowę w tej sprawie podpisano w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w maju br.

„Ważnym aspektem rozpoczynającej się inwestycji jest fakt, że uratowany zostanie kolejny obiekt architektury poprzemysłowej. To architektura najtrudniejsza do ratowania, ale tego warta. Dopiero ostatnich kilkanaście lat pokazuje, że potrafimy w Polsce dostrzec piękno budynków pofabrycznych, dostrzec wartości godne ich ocalenia" – zauważyła minister Omilanowska.  Jak zaznaczyła, projekt siedziby Nowego Teatru zakłada nie tylko powstanie przestrzeni stricte teatralnej, ale także nowej przestrzeni miejskiej - teren wokół budynków ma być miejscem wydarzeń społecznych, aktywności sportowych i artystycznych.

Hala, do 2012 r. służąca obsłudze urządzeń i pojazdów MPO, przeobrazi się w wielofunkcyjną przestrzeń wykorzystywaną do realizacji widowisk oraz pokazów o różnym charakterze i skali. Dzięki konstelacji haków sufitowych, odpowiedniemu rozmieszczeniu przyłączy technologicznych oraz mobilnej widowni na ok. 400 osób możliwe będzie każdorazowe dostosowanie układu sceny i widowni do potrzeb danego spektaklu lub akcji artystycznej.

Wnętrze, przede wszystkim sala teatralna, będzie bardziej przypominała studio filmowe niż klasyczne wnętrze teatralne. Oprócz sceny, w hali znajdzie się także sala prób, dwukondygnacyjna część zaplecza artystycznego (garderoby, charakteryzatornia) i technicznego z magazynem oraz obszerne foyer. Elastyczność ustawienia sceny i widowni pozwoli na symultaniczne wykorzystywanie przestrzeni – część hali może zająć spektakl, inną część wystawa, a gdzie indziej mogą trwać przygotowania do koncertu.

Oprócz adaptacji zabytkowej hali warsztatowej na potrzeby teatralne,  nastąpi przebudowa części budynku administracyjnego oraz zagospodarowanie otoczenia budynku przy ul. Madalińskiego. Latem strefa plenerowa da możliwość tworzenia dodatkowej przestrzeni artystyczno-życiowej. Strefa zewnętrzna teatru będzie miejscem przeznaczonym na instalacje artystyczne.

Autorem projektu jest pracownia Piotr Fortuna Architekci z Gdyni, a projektów wnętrz: scenografka Małgorzata Szczęśniak oraz Łukasz Kwietniewski.

Całkowite koszty kwalifikowane to 22, 4 mln zł, dofinansowanie wynosi 19, 1 mln zł.

Otwarcie Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr zaplanowano na jesień 2015 r.

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego to, obok funduszy strukturalnych, największe źródło zewnętrznego finansowania kultury w Polsce.

Do roku 2009 na projekty z zakresu kultury, których operatorem jest MKiDN, nasz kraj uzyskał prawie 400 mln zł, z czego w ramach:

• Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - 350 mln zł - na projekty inwestycyjne.

Zrealizowano 34 projekty, które dotyczą ważnych dla polskiej kultury i mających ponadregionalny zasięg obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Są to m.in. kompleksowe inwestycje dotyczące zabytków ujętych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (np. fortyfikacje Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki) oraz renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze).

• Funduszu Wymiany Kulturalnej - 38 mln zł - na przedsięwzięcia kulturalne.

Zrealizowano 72 projekty ze sfery kultury w ramach 4 obszarów priorytetowych: muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. Dofinansowanie uzyskać mogły projekty realizowane wspólnie z instytucjami z Państw – Darczyńców, dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych, współpracy oraz wymiany artystów, współpracy szkół i uczelni artystycznych, współpracy ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, a także współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji kultury i archiwów. W ramach zrealizowanych projektów łącznie odbyło się ponad 700 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2, 2 tys. artystów, a liczba widzów przekroczyła 500 tys. Projekty realizowane były na terenie Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

W ramach nowej perspektywy finansowej (do roku 2016) Polska dysponuje alokacją 320 mln zł, z czego:

- w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dofinansowanie o łącznej wartości ponad 275, 2 mln zł uzyskało 18 projektów; oprócz Nowego Teatru w Warszawie m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum - Zamek w Łańcucie i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

- w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej dofinansowanie otrzymały 53 projekty na kwotę prawie 41 mln zł.

Informację o programie można znaleźć na stronie internetowej: www.eog2016.mkidn.gov.pl

Więcej zdjęć: Flickr - profil MKiDN

 powrót