Rusza nabór wniosków do priorytetu Edukacja medialna, badania

19-03-2012

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór do priorytetu Edukacja medialna, badania. Celem priorytetu jest diagnoza stanu kompetencji medialnych społeczeństwa.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

1) projektów badawczych diagnozujących stan i poziom kompetencji komunikacyjnych,

2) projektów badawczych diagnozujących stan i poziom kompetencji prawnych ,

3) projektów badawczych analizujących stan i efekty działań dotyczących edukacji  medialnej realizowanych ramach systemu edukacji formalnej jak i poprzez  działania podmiotów edukacji nieformalnej

Zapraszamy do składania aplikacji w terminie do 7 maja br.

Szczegółowe informacje - w tym regulamin priorytetu i tryb składania wnioskówpowrót