Rusza Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

19-10-2016

Zapraszamy do udziału w 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Zgłaszać można spektakle, których premiera odbyła się lub nastąpi w Polsce między 1 kwietnia 2016 roku a 31 marca 2017 roku. Na zwycięzców czekają m.in. Nagroda Główna za realizację polskiej sztuki współczesnej oraz nagroda dla autora za najlepszy tekst dopuszczony do konkursu.

Celem konkursu jest popularyzacja współczesnego dramatu polskiego, promocja rodzimych dramatopisarzy, wspomaganie teatrów wystawiających polski dramat i adaptacje polskiej literatury współczesnej oraz nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych.

Zgłaszane spektakle muszą spełniać kryteria zawarte w regulaminie konkursu. Jednym z warunków jest, by była to inscenizacja oryginalnego polskiego tekstu (dramatu bądź adaptacji prozy) powstałego w ciągu ostatnich 20 lat.

Premiery z roku 2015 można zgłaszać do 6 stycznia 2017 roku, natomiast premiery z 2016 roku - do 17 lutego 2017 roku. Szczegółowy opis zgłoszenia oraz przebiegu konkursu zawarty jest w regulaminie.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą: Komisja Artystyczna (krytycy i obserwatorzy życia teatralnego z różnych pokoleń); Komisja Finansowa (specjaliści od finansowania i działalności instytucji kultury) oraz Jury Konkursu (praktycy i teoretycy teatru z różnych pokoleń).

Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem Konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.powrót