Rusza rejestracja uczestników konferencji „Zrabowane – odzyskane. Dobra kultury – przypadek polski”

03-09-2014

Rewindykacji dzieł sztuki w Polsce w kontekście europejskim poświęcona będzie międzynarodowa konferencja pt. „Zrabowane – odzyskane. Dobra kultury – przypadek polski”, która potrwa od 12 do 14 listopada br. w Krakowie. Rejestracja uczestników została uruchomiona 3 września br. Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Strat Wojennych MKiDN.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie polskich doświadczeń restytucyjnych na tle polityki i prawodawstwa innych państw. Istotnym zadaniem jest popularyzacja wiedzy o utraconym dziedzictwie kulturowym i podniesienie świadomości na temat skali polskich strat wojennych.

Pierwszego dnia wykłady wprowadzające wygłoszą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska i Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury prof. Jacek Purchla. 13 listopada wystąpi światowej sławy amerykańska badaczka Lynn Nicholas, autorka bestsellerowej książki „Grabież Europy”, która opowie o rabunku dzieł sztuki w Europie, w tym o specyfice rabunku dóbr kultury w Polsce. Dr Uwe Hartmann z niemieckiego Biura Badań Proweniencyjnych odniesie się natomiast do kwestii dokumentacji strat wojennych oraz badań dotyczących pochodzenia dzieł sztuki.

W ramach konferencji zaplanowano trzy panele tematyczne. W pierwszym, poświęconym stratom wojennym Polski, prelegenci przedstawią zagadnienia związane z grabieżą dzieł sztuki na terenach Polski dokonaną przez nazistów i Armię Czerwoną. Eksperci zreferują kwestię losów dóbr kultury na Ziemiach Wschodnich, omówią straty prywatnych kolekcjonerów na przykładzie mieszkańców Warszawy, jak również straty Żydów polskich, tak istotnych z punktu widzenia utraconej wielokulturowości przedwojennej Rzeczypospolitej.

W drugim panelu, poświęconym dokumentowaniu strat wojennych oraz badaniom proweniencyjnym, swoimi doświadczeniami podzielą się specjaliści z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Zamykający konferencję panel zostanie poświęcony procesowi restytucji. Wyjaśnione zostaną różne aspekty prawne zwrotu dzieł sztuki, eksperci podejmą także próbę zdefiniowania głównych wyzwań i problemów restytucji w Polsce i za granicą.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach proweniencyjnych oraz sesji terenowej na Zamku Królewskim na Wawelu. Podczas zwiedzania odbędzie się prezentacja obrazu „Schody Pałacowe” Francesco Guardiego. Dzieło to zostało odzyskane przez Rząd RP z Niemiec w kwietniu 2014 r. i sprowadzone do Krakowa z Muzeum Narodowego w Warszawie specjalnie na tę okoliczność.

Miejscem obrad będzie siedziba Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie MCK: http://www.mck.krakow.pl/conference/zrabowane-odzyskane-dobra-kultury-przypadek-polskipowrót