Ruszają konkursy teatralne

14-10-2015

Na zdjęciu: . autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot.:Danuta Matloch

Na zdjęciu: . autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot.:Danuta Matloch

Ogłoszona w środę druga edycja Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” będzie powiązana z festiwalem Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”. W tym celu podpisano porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Opolskim. Jednocześnie – już po raz 22. - ruszył Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Konkurs „Klasyka Żywa”

Wydarzenie to ma służyć wzmocnieniu obecności polskich tekstów klasycznych w repertuarach teatrów, nagradzaniu najciekawszych interpretacji dawnej literatury, a także wspieraniu poszukiwań zapomnianych dzieł przeszłości, zasługujących na istotne miejsce w zbiorowej pamięci.

Konkurs, organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, został powołany jako kluczowe wydarzenie obchodzonego w tym roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce. W pierwszej edycji bierze udział 87 spektakli z całej Polski. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 28 listopada 2015 roku.

Druga, ogłoszona obecnie, edycja konkursu ma zmieniony regulamin. Wydarzenie ma się odbywać cyklicznie. Teatry biorące w nim udział będą mogły ubiegać się nie tylko o nagrody ale także o refundację części kosztów przygotowania spektakli. Poszerzony został zakres czasowy sztuk teatralnych, których inscenizacje mogą startować w konkursie.

Najważniejszą zmianą jest jednak powiązanie tego wydarzenia z mającym przeszło 40-letnią tradycję festiwalem Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”. Zgodnie z podpisanym w tej sprawie listem intencyjnym opolski festiwal ma stać się finałem konkursu „Klasyka Żywa”. Przyznanie nagród będzie się odbywało na scenie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, gdzie jury będzie oglądało spektakle wytypowane przez Komisję Artystyczną Konkursu. Już w ramach najbliższej edycji opolskiego festiwalu, która odbędzie się na wiosnę 2016 r., zaprezentowane zostaną wskazane przez jury spektakle. Finał drugiej edycji konkursu przewidziany jest na wiosnę 2017 roku.

Do Konkursu na Inscenizacje Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” można zgłosić realizacje sceniczne spełniające kryteria konkursowe, których premiera na terenie kraju odbyła się między 1 września 2015 a 31 grudnia 2016 roku. 

Zgłoszenia należy wysłać na adres Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego (ul. Jazdów 1; 00-467 Warszawa - z dopiskiem KLASYKA ŻYWA). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz www.klasykazywa.pl.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Już po raz 22. ogłoszony został również Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Do konkursu można zgłosić realizacje sceniczne spełniające kryteria konkursowe, których premiera na terenie kraju odbyła się między 1 kwietnia 2015 a 31 marca 2016 roku.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego (ul. Jazdów 1; 00-467 Warszawa - z dopiskiem KONKURS TEATRALNY). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz www.sztukawspolczesna.org.

 powrót