Ruszają prace konserwatorskie finansowane z Funduszu Wieczystego Fundacji Auschwitz-Birkenau

11-06-2012

Oficjalne rozpoczęcie prac Globalnego Planu Konserwacji i Zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau finansowanego z Funduszu Żelaznego Fundacji Auschwitz-Birkenau nastąpiło 6 czerwca br. W inauguracji wziął udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, a także przedstawiciele państw, które wsparły projekt Fundacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski,
 dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński i ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner podczas oficjalnego rozpoczęcia prac Globalnego Planu Konserwacji i Zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Fot: Tomasz Pielesz/Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński i ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner podczas oficjalnego rozpoczęcia prac Globalnego Planu Konserwacji i Zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Fot: Tomasz Pielesz/Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau

Utrwalić pamięć ku przestrodze na zawsze. Rozpoczynamy ten projekt po to, aby utrwalić to dramatyczne dziedzictwo, by ono świadczyło i przeciwdziałało kłamstwu oświęcimskiemu, niewiedzy, ale i też uczyło - tłumaczył podczas inauguracji prac minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Zadaniem Fundacji Auschwitz-Birkenau jest zgromadzenie 120 mln euro na Fundusz, z którego coroczne odsetki pozwolą na planowe i systematyczne realizowanie niezbędnych prac konserwatorskich w ramach opracowanego przez specjalistów Globalnego Planu Konserwacji. Do tej pory w budowę Funduszu Wieczystego włączyło się 18 państw i trzy miasta. Wpłaty i deklaracje wpłat wynoszą już ok. 97 milionów euro.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podczas oficjalnego rozpoczęcia prac Globalnego Planu Konserwacji i Zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Fot: Tomasz Pielesz/Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński i ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner podczas oficjalnego rozpoczęcia prac Globalnego Planu Konserwacji i Zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Fot: Tomasz Pielesz/Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau

Globalny Plan Konserwacji określa priorytety, a także harmonogram prac konserwatorskich, które finansowane będą ze środków Fundacji. Docelowo roczny zysk z Funduszu Wieczystego w wysokości ok. 4-5 mln euro pozwoli na pełną realizację przygotowanego, wieloletniego planu. Zabezpieczeniu konserwatorskiemu podlegać będzie cały obszar i wszystkie pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

Obszar znajdujący się pod ochroną Muzeum obejmuje ok. 20 hektarów byłego obozu Auschwitz I oraz 171 hektarów byłego obozu Auschwitz II Birkenau. Na tym terenie znajduje się 155 budynków, około 300 ruin i śladów poobozowych, w tym szczególnie ważne dla historii Auschwitz ruiny czterech komór gazowych i krematoriów w dawnym obozie Auschwitz II-Birkenau. Ochronie konserwatorskiej podlega również ponad 100 tys. zgromadzonych w Muzeum osobistych rzeczy po zamordowanych, a także innych przedmiotów, dokumentów archiwalnych oraz dzieł sztuki więźniarskiej.

Najważniejszym zadaniem konserwatorów w niedalekiej przyszłości będzie zabezpieczenie 45 murowanych baraków na terenie odcinka BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Specjaliści skupiać się będą zarówno na wzmocnieniu konstrukcyjnym samych budynków, jak i minimalizowaniu ryzyka związanego z wysokim stanem wód gruntowych na tym terenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.auschwitz.org

 powrót