Ruszył II nabór dla wojewodów w ramach programu Niepodległa

16-03-2018

Na zdjęciu: Flaga Polskifot. Danuta Matloch

Do 29 marca br. wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa” (II nabór w priorytecie 2, schemat 2C). Tegoroczny budżet to 1 800 000 zł. Na dotację mają szansę projekty o charakterze regionalnym i lokalnym, odwołujące się do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, mające na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków i włączenie obywateli we współtworzenie obchodów.

W ramach aktualnego naboru możliwa będzie realizacja zadań o charakterze popularyzatorskim i edukacyjno-animacyjnym, takich, jak: festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), filmy, audycje, wystawy (wraz z katalogami), konkursy, warsztaty edukacyjne, ścieżki tematyczne, akcje plastyczne, wykłady itp. W programie przewidziano zaangażowanie do współpracy partnerów instytucjonalnych, działających na terenie województwa – inne jednostki samorządu terytorialnego i administracji, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Każdy wojewoda będzie mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski w konkursie.

W I naborze Schematu 2C, przeprowadzonym w roku 2017, wsparcie otrzymało 25 projektów ze wszystkich 16 województw. Łączna kwota dofinansowania wyniosła prawie 1 200 000 zł.

Regulamin konkursu i formularz aplikacyjny dostępne są na oficjalnej stronie PW „Niepodległa” www.niepodlegla.gov.pl w zakładce Dotacje / Program dotacyjny dla wojewodów.powrót