Ruszył konkurs Heritage in Changing Environments

07-09-2017

Zapraszamy do udziału w Heritage in Changing Environments - konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach. Termin składania wniosków konkursowych upływa 30 listopada 2017 roku.

Konkurs Heritage in Changing Environments, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem wspólnego konkursu HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie w zmieniających się środowiskach.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

1. Dziedzictwo w kontekście zmian środowiskowych o charakterze fizycznym
    (Changing Physical Environments)
2. Dziedzictwo w kontekście zmian społecznych i gospodarczych
    (Changing Social and Economic Environments)
3. Dziedzictwo w kontekście zmian politycznych i kulturowych
    (Changing Political and Cultural Environments)

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Holandia, Irlandia, Litwa,  Łotwa, Norwegia, Polska, Słowacja, Wielka Brytania, Włochy.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie  www.jpi-culturalheritage.eu/

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie http://nimoz.pl/pl/jhep/heritage-in-changing-environments-call

Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

Aneta Budzałek
Punkt kontaktowy ds. Heritage in Changing Environments Call
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
abudzalek@nimoz.pl
tel. (22) 256 96 21
tel. kom. +48 601 999 336

Radosław Brudnicki
Punkt kontaktowy ds. Heritage in Changing Environments Call
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
rbrudnicki@nimoz.pl
tel. kom. + 48 721 121 220powrót