Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie Programu Dom Kultury +

07-07-2011

Do poniedziałku 11 lipca br. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II Rozwój Programu Dom Kultury+.  Mogą je składać beneficjenci programu, którzy wzięli udział w szkoleniach podstawowych oraz  uzyskali akceptację Narodowego Centrum Kultury dla przedłożonej Strategii Rozwoju.

Cele Priorytetu to m.in. aktywizacja i integracja społeczności lokalnych , budowanie partnerstwa, w szczególności lokalnego, wsparcie realizacji projektów międzypokoleniowych opartych na współdziałaniu i tolerancji, pielęgnacja tradycji oraz kultury regionu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wdrożenie innowacyjnych, atrakcyjnych projektów edukacji kulturalnej, wzbogacenie oferty kulturalnej domów kultury oraz dostosowanie jej do potrzeb społeczności lokalnych.

Przewidywany budżet Priorytetu w roku 2011 wynosi 500 000 zł.  Projekty mogą być realizowane od 18 lipca do 23 listopada  br.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.domkulturyplus.pl

http://www.nck.pl/files/2011-07-05/dk_logo_1.gifpowrót