Ruszył nabór wniosków o stypendia z budżetu MKiDN

18-03-2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski ogłosił konkurs na stypendia twórcze oraz z zakresu upowszechniania kultury na II połowę 2014r. Wnioski można składać do 14 kwietnia br.

Stypendia przyznawane są osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia.

Stypendia twórcze dotyczą: literatury, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru, filmu, opieki nad zabytkami oraz twórczości ludowej. Natomiast przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury to: animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Zainteresowani mogą wnioskować o  stypendia półroczne ( od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.) lub mające inny okres realizacji ( nie krócej niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.).

Informacje oraz pomoc dotycząca zasad aplikowania są udzielane podczas dyżurów konsultacyjnych, prowadzonych w czasie trwania naboru w siedzibie MKiDN, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny. Dodatkowo, do 31 marca br.- przed dostarczeniem wniosku do Biura Podawczego MKiDN -można sprawdzić jego poprawność pod względem formalnym. Warunkiem weryfikacji jest  umówienie terminu spotkania. Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie: 022  42 10 228 lub elektronicznie : stypendia2014@mkidn(dot)gov(dot)pl

Więcej informacji o konkursie znajduje się na podstronie o stypendiach z budżetu Ministra KiDN.

 powrót