Ruszył projekt „Parafie i kościoły polskie w Stanach Zjednoczonych”

28-10-2016

Na zdjęciu: Podpisani listu otwartego do Poloniifot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Podpisani listu otwartego do Poloniifot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Podpisani listu otwartego do Poloniifot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Podpisani listu otwartego do Poloniifot.: Danuta Matloch

 

Projekt „Parafie i kościoły polskie w Stanach Zjednoczonych” ma przybliżyć jak najszerszemu gronu odbiorców ogromny wkład zarówno duchowy, jak i cywilizacyjno-kulturowy, który wnieśli Polacy emigrujący do USA. List otwarty w tej sprawie, skierowany do Polonii amerykańskiej, 27 października 2016 roku podpisali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej ks. bp dr Wiesław Lechowicz.

Realizacją projektu zajmują się: Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Towarzystwo Przyjaciół KUL oraz Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu. Przedsięwzięcie, finansowane z funduszy MKiDN, zostało zainicjowane z okazji przypadającej w tym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Parafie i kościoły ośrodkami polskości

Polacy osiedlający się w Stanach Zjednoczonych w XIX i XX wieku założyli ponad 800 placówek duszpasterskich. Fundowane przez nich parafie i kościoły stawały się ważnymi ośrodkami polskości, przy których powstawały szkoły czy lokalne centra kultury polskiej.

W ostatnich latach, w wyniku spadku napływu Polaków do USA i nasilenia się migracji wewnętrznych, wiele z historycznych, polskich parafii przeszło w posiadanie hispanojęzycznych katolików lub zostało zamkniętych. W związku z tym, istnieje pilna konieczność opisu historii tych wspólnot, przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji zabytków sakralnych oraz zabezpieczenia materiałów archiwalnych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie i udostępnienie zbiorów zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

Na początek: „Polish Cathedrals”

Pierwszy etap projektu będzie dotyczył tzw. „Polish Cathedrals”, których liczbę szacuje się na ok. 50 świątyń (jedna z nich, kościół św. Jana Kantego w Chicago, została uznana za najpiękniejszą świątynię w USA w konkursie Church Madness 2016). W tym celu zostały przygotowane odpowiednie narzędzia informatyczne, które będą usprawniać gromadzenie danych. Lokalne społeczności polonijne, w szczególności duszpasterze polskiego pochodzenia, będą pełnić funkcję koordynatorów merytorycznych na terenie poszczególnych diecezji wchodzących w skład Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych.

Projekt ma rekomendację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ks. bpa dr Wiesława Lechowicza, Delegata Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

List Otwarty do Poloniipowrót