Ruszył remont elewacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

14-08-2012

Zabezpieczenie tynków i wykonanie nowych elewacji to najważniejsze elementy prac renowacyjnych, które właśnie ruszyły w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Od czasu powojennej rekonstrukcji, to pierwszy remont zewnętrznej części gmachu, niemal całkowicie zniszczonego podczas Powstania Warszawskiego. Prace potrwają do końca 2013 r.

W ramach projektu „Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Etap IV-VIII” finansowanego ze środków europejskich, budynek przejdzie kompleksową konserwację elewacji – począwszy od nowych tynków i farb, aż do renowacji poszczególnych płaskorzeźb. Wykonanie zostanie zabezpieczenie elementów blacharskich i restauracja okratowania, balustrad tarasów i stolarka drzwiowa. Gmach zostanie wyposażony w systemy bezpieczeństwa: Dźwiękowy System Ostrzegawczy i system sygnalizacji pożaru oraz sieć sygnalizacyjno-informacyjną inspicjenta.

Fot. Filmoteka Narodowa

Fot. Filmoteka Narodowa

Fot. Filmoteka Narodowa

Fot. Filmoteka Narodowa

Umowę o dofinansowanie prac z unijnych środków, podpisali 3 lutego 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Projektowi o wartości całkowitej 23, 2 mln zł przyznano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 15,1 mln zł. Środki pochodzą z oszczędności poprzetargowych otrzymanych z innych projektów w ramach działania 11.1: „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”.

Teatr Wielki – Opera Narodowa realizuje również drugi projekt: „Poprawa funkcjonalności TW/ON w Warszawie”, którego wartość przekracza 23 mln zł. Dofinansowanie projektu ze środków europejskich wynosi ponad 16,5 mln zł. Dzięki tym środkom zostanie przeprowadzony m.in. remont podłogi Sceny Głównej, remont podłogi i sufitów Widowni Głównej oraz ostatni etap remontu elewacji gmachu głównego (od ul. Wierzbowej).powrót