Ruszyła konferencja „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”

18-10-2017

Konferencja Muzea kościelne wobec nowych wyzwań z udziałem ministra Jarosława Sellina. autor zdjęcia Robert PasiecznyFot.: Robert Pasieczny

Konferencja Muzea kościelne wobec nowych wyzwań z udziałem ministra Jarosława Sellina. autor zdjęcia Robert PasiecznyFot.: Robert Pasieczny

 

 

To pierwsze tego typu wydarzenie w historii muzealnictwa polskiego i kościelnego. W Mszczonowie 18 października br. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin otworzył konferencję „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”.

Organizatorem konferencji jest Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja adresowana jest do pracowników muzeów kościelnych i państwowych, badaczy-muzealników, kulturoznawców i historyków sztuki. Organizatorzy zapraszają do dyskusji nad funkcją muzeów kościelnych w zmieniającej się rzeczywistości. Co zrobić, aby muzea nie były „składnicami”, ale stały się miejscem świadomości, dyskusji, polemiki na tematy społecznych przeobrażeń. Jak przeobrazić nasze muzea, nie zatracając ich charakteru, by przyciągnąć widzów współczesnych i przyszłych. Jak poszerzać krąg zwiedzających. Jak poznawać ich potrzeby i oczekiwania. Jak wprowadzić zmiany metodologiczno-organizacyjne, by muzea odegrały większą rolę edukacyjną w społeczeństwie? Jak wykorzystywać w muzeach nowoczesne technologie – w ekspozycji, promocji, edukacji, w inwentaryzacji, jak i dokumentacji. Jak pozyskać i wdrożyć fundusze europejskie w muzeach? To niektóre z pytań, które stają przed uczestnikami konferencji.

Cele konferencji to m.in. podjęcie współpracy z muzeami państwowymi, integracja osób pracujących w jednej branży, a także wymiana poglądów, doświadczeń oraz dyskusja nad wspólnymi zadaniami i projektami. Ważnym aspektem spotkania będzie również poszukiwanie kierunków współpracy i rozwoju muzeów oraz sposobów rozwiązywania problemów finansowania placówek. Dyskusje będą dotyczyły m.in. udostępniania, eksponowania, przechowywania, konserwowania i opracowywania naukowych zbiorów muzealnych, a także prezentacji muzeów kościelnych.

Konferencja odbywa się w Mszczonowie (koło Grójca), w dniach 18-20 października 2017 r.powrót