Ruszyło Forum Młodych Profesjonalistów Światowego Dziedzictwa

26-06-2017

fot. Jacek Łagowski

fot. Jacek Łagowski

Forum Młodych Profesjonalistów Światowego Dziedzictwa, które jest wydarzeniem towarzyszącym 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie, rozpoczęło się 25 czerwca 2017 r. W uroczystym otwarciu Forum w Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin.

Tegoroczne Forum Młodych Profesjonalistów (World Heritage Young Professional) przygotowywane jest przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. MKiDN również finansuje Forum. Bierze w nim udział 32 młodych ekspertów zajmujących się ochroną dziedzictwa z 21 krajów tworzących Komitet Światowego Dziedzictwa.

Na początek - Warszawa

Polska, jako gospodarz Forum Młodych, będzie dzielić się ze społecznością międzynarodową swoim unikalnym doświadczeniem w rekonstrukcji zniszczonych zabytków. Przez pierwsze 4 dni (25–28.06) uczestnicy będą realizować program w stolicy, gdzie odwiedzą: Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Dyskutowane będą wówczas kwestie związane z destrukcją miast, głównie w wyniku konfliktów zbrojnych, a także problemy ich odbudowy oraz granic rekonstrukcji. Ważnym punktem warszawskiego programu będą także warsztaty, podczas których omawiane będą sprawy dotyczące symbolicznego znaczenia odbudowy i rekonstrukcji miast, a także problem kultury jako obiektu celowego niszczenia.

Forum w Krakowie

Następnie grupa przeniesie się do Krakowa (28.06–3.07), gdzie będzie zajmować się kwestiami związanymi ze współczesnymi zagrożeniami dla miast historycznych, takimi jak masowa turystyka, suburbanizacja, gentryfikacja czy niekontrolowana rozbudowa miast. Uczestnicy Forum będą mogli poznawać i badać te problemy na przykładzie Krakowa w obrębie jego wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO (Stare Miasto i Kazimierz). Pojadą także do Tyńca, stanowiącego przykład zniszczonego dziedzictwa, które, dzięki umiejętnie przeprowadzonej rekonstrukcji, zachowało swoją tożsamość i funkcję. Natomiast podczas wizyty w Kopalni Soli w Wieliczce omawiane będą wyzwania związane z masową turystyką. Na zakończenie programu grupa uda się do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie będzie mogła zapoznać się ze sposobami ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego w Polsce.

Na zakończenie – deklaracja

W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy będą również prezentować kwestie związane z tematyką forum na przykładach z własnych krajów. Dla Polski, tak ciężko doświadczonej w wyniku działań II wojny światowej, tematy omawiane podczas forum będą wyjątkowo istotne i aktualne.

Forum Młodych zakończy przyjęcie Deklaracji, która stanowić będzie przesłanie na temat tego, co robić wobec zjawiska niszczenia miast, skierowane do wszystkich uczestników 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Forum z kilkuletnią tradycją

Fora Młodych towarzyszą sesjom komitetu UNESCO od kilku lat. Tegoroczni uczestnicy, pomiędzy 22 a 32 rokiem życia, reprezentują różne dziedziny wiedzy związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. Wybrani zostali w procedurze konkursowej. Forum będzie dla nich okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu wdrażania Konwencji Światowego Dziedzictwa, metod pracy Komitetu Światowego Dziedzictwa, szans i wyzwań związanych z ochroną, konserwacją, renowacją wybranych miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiadających uniwersalną wartość.powrót