Ruszyły konsultacje publiczne Programu NIEPODLEGŁA

01-02-2017

Konsultacje publiczne Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, obejmującego obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, rozpoczęły się 1 lutego br. Celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. W ramach trzech priorytetów Programu realizowane będą projekty ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz zagraniczne.

Program dostępny jest na stronie http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2102.php wraz z informacją o sposobie zgłaszania uwag. W trakcie trwania konsultacji publicznych przewidziano dwa spotkania otwarte: 21 lutego we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia oraz 28 lutego w Warszawie w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN przy ul. Ksawerów 13.

Równocześnie od 1 lutego br. rozpoczyna działalność Biuro Programu „Niepodległa”. Pełniącym obowiązki dyrektora Biura został Jan Kowalski. Wcześniej kierował działem komunikacji i promocji w Narodowym Centrum Kultury, był odpowiedzialny za kształtowanie wizerunku oraz wsparcie promocyjne projektów własnych instytucji i koordynację działań informacyjno-promocyjnych projektów wspieranych przez NCK.powrót