Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz innych ustaw

15-11-2017

fot. Danuta Matloch

Informujemy o możliwości zajęcia stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz innych ustawy w terminie 14 dni od daty jego publikacji na stronie RCL.

Projekt ustawy dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304903/katalog/12468032#12468032

Ewentualne uwagi prosimy wysyłać także w wersji elektronicznej na adres: dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji jest niezbędna z uwagi na konieczność pełnego wdrożenia Komunikatu KE w sprawie stosowania zasad pomocy państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej (2009/C 257/01) do polskiego porządku prawnego.powrót