Ruszyły XXII Targi Wydawców Katolickich.
Minister kultury wręczył Medale „Gloria Artis”

07-04-2016

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. fot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier,
 minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. autor zdjęcia: Danuta Matloch
Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich. fot.: Danuta Matloch

 

 

Podczas otwarcia XXII Targów Wydawców Katolickich 7 kwietnia br. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wręczył Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - wieloletniemu dyrektorowi targów - ks. Romanowi Szpakowskiemu oraz animatorowi kultury - Józefowi Tadeuszowi Baliszewskiemu, a także odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - wydawcy książek Adamowi Mazurkowi. Targi, które odbywają się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, potrwają do 10 kwietnia br.

 

Ks. Roman Szpakowski otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Józef Tadeusz Baliszewski – Brązowy Medal, a Adam Mazurek - odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Laureat Srebrnego Medalu - ks. Roman Szpakowski jest dyrektorem Wydawnictw Salezjańskich w Warszawie i prezesem stołecznego Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. To pomysłodawca i wieloletni dyrektor Targów Wydawców Katolickich. Ks. Szpakowski od ponad 30 lat zabiega o wydawanie książek religijnych, jak i z zakresu szeroko rozumianej historii Kościoła, katolickiej nauki społecznej i pedagogiki. To setki publikacji, kilkanaście serii wydawniczych, kształtujących i formujących katolickie postawy moralne i etyczne zwłaszcza dzieci i młodzieży. To także publikacje przybliżające czytelnikowi korzenie duchowe polskiego społeczeństwa, ściśle związane z chrześcijaństwem jako naszym dziedzictwem narodowym. Ksiądz Roman Szpakowski jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, którego celem jest propagowanie książki katolickiej, promocja szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej, w tym i polskiej kultury. Jako organizator Targów Książki Katolickiej w ciągu prawie półwiecza ich nieprzerwanej działalności włożył wiele wysiłku w ich przygotowanie i przebieg. Wielokrotnie nagradzany, m.in. laureat honorowej nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Zasłużony dla Kultury Polskiej ” (2011) oraz Medalu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „ Złoty Medal za długoletnią służbę” (2013)

Józef Tadeusz Baliszewski to animator kultury, promotor polskiej muzyki i literatury, znawca przedwojennej historii stolicy, inicjator budowy pomnika Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej m.in. w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, Krajowej Agencji Wydawniczej zawsze, poza obszarem obowiązków służbowych, wprowadzał z własnej inicjatywy szereg działań usprawniających, pomagających, w szerszym zakresie, realizować zadania merytoryczne instytucji (jego aktywność obejmowała również Targi Książki, a od 2011 Targi Książki Katolickiej). Baliszewski jest Członkiem Założycielem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Tam też prowadzi niezwykle aktywną współpracę inicjując szereg przedsięwzięć, które stają się artystycznymi wydarzeniami. Jego ideą było wzniesienie pomnika Juliusza Słowackiego, co – dzięki jego zaangażowaniu - stało się faktem w 2001 r. Baliszewski jest także pasjonatem muzyki. Od wielu lat zabiega o zorganizowanie festiwalu oper słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem nurtu polskiego. Podjął działania zmierzające do podniesienia znaczenia Festiwalu Jana Kiepury w Krynicy. Współpracuje z Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie. Odznaczony Medalem za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej (2015).

Adam Mazurek - wydawca książek, właściciel, prezes i redaktor naczelny Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej i Reklamowo-Handlowej „ADAM”. Prowadzona przez niego oficyna wydaje książki edukacyjne i popularnonaukowe. Jej cechą charakterystyczną jest różnorodność tematyczna oraz literatura oparta na wartościach humanistycznych i etyczno-moralnych. Tematyka wydawnicza to w szczególności: podręczniki szkolne, materiały dydaktyczne dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, książki popularno-naukowe, książki historyczne, książki teologiczno-filozoficzne i religijne, poradniki z zakresu medycyny niekonwencjonalnej,  słowniki i encyklopedie, kalendarze. Główny profil Oficyny Wydawniczej „ADAM” to książki z zakresu historii Polski, historii Kościoła, adresowane do młodzieży. Mazurek jest laureatem wielu odznaczeń, m.in. Pro Ecclesia et Pontifice - orderu przyznanego przez Ojca Św. Jana Pawła II (2004), Medalu Komisji Edukacji Narodowej (2005).

XXII Targi Wydawców Katolickich

Tegoroczne Targi, które mają na celu upowszechnianie hasła Roku Duszpasterskiego „Nowe życie w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”, włączają się również w obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży, a także Roku Henryka Sienkiewicza. Formuła imprezy została wzbogacona o różnorodne wydarzenia towarzyszące - spotkania autorskie, prezentacje, debaty i promocje. Będą się one odbywać w salach Zamku Królewskiego oraz pobliżu Arkad Kubickiego, w przygotowanym namiocie.

Wśród organizatorów i gości XXII Targów Wydawców Katolickich są: Kardynał Tarcisio Bertone – Emerytowany Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, Arcybiskup Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski, Arcybiskup Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce, Arcybiskup Henryk Hoser – Ordynariusz Warszawsko-Praski, Biskup Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP.powrót