Ryszard Krynicki laureatem Nagrody im. Zbigniewa Herberta 2015

13-05-2015

Gala Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. fot. Danuta Matloch
Gala Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. fot. Danuta Matloch

Gala Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. fot. Danuta Matloch
Gala Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. fot. Danuta Matloch

Gala Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. fot. Danuta Matloch
Gala Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. fot. Danuta Matloch

Gala Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. fot. Danuta Matloch
Gala Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. fot. Danuta Matloch

Gala Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. fot. Danuta Matloch
Gala Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. fot. Danuta Matloch

 

Wybitny polski poeta Ryszard Krynicki odebrał Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta 2015. Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się 12 maja br. w Teatrze Polskim w Warszawie. Gościem gali - pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - była Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Laureat został wybrany przez siedmioosobowe, międzynarodowe Jury w składzie: Lidija Dimkovska (Słowenia), Edward Hirsch (USA), Michael Krüger (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Mercedes Monmany (Hiszpania), Agneta Pleijel (Szwecja), Tomas Venclova (Litwa/USA). Otrzyma statuetkę autorstwa pracowni Szaroszyk & Rycerski Architekci oraz czek na 50 tys. dolarów ufundowany przez PKN ORLEN.

Podczas uroczystości w Teatrze Polskim goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia Laureata i jego wierszy w autorskiej interpretacji. Ważnym elementem wydarzenia były krótkie filmy zrealizowane przez Katarzynę Kuszyńską i Grzegorza Jankowicza, prezentujące sylwetki Laureatów Nagrody, tegorocznego jury oraz polskich poetów i poetek czytających wiersze Zbigniewa Herberta. Wieczór uatrakcyjnił występ zespołu Pustki.

Galę będzie można zobaczyć w TVP Kultura - 13 maja br. o godz. 18: 45 oraz 14 maja br. o godz. 10: 15. Koproducentem rejestracji telewizyjnej jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Oprócz uroczystości w Teatrze Polskim, Ryszard Krynicki weźmie udział w spotkaniu w ramach Festiwalu Miłosza, które odbędzie się 16 maja o godz. 16.00 w Pałacu pod Baranami w Krakowie.

Ryszard Krynicki urodził się w 1943 r. w obozie pracy w Austrii, do którego zostali deportowani jego rodzice. Większość życia spędził w Poznaniu, gdzie na początku lat 70., wraz z m.in. Stanisławem Barańczakiem, współtworzył poetyckie pokolenie Nowej Fali - grupę artystów, których połączył zarówno opór wobec władz PRL-u po wydarzeniach marcowych roku 1968 i grudniowych roku 1970. Debiutował w 1968 r. zbiorem pt. „Pęd pogoni, pęd ucieczki”. Dla poetów Nowej Fali (także m.in. Ewy Lipskiej, Juliana Kornhausera, Adama Zagajewskiego) wiersz – nie tracąc swej unikalności, oryginalności – stał się wehikułem dla wypowiadania prawdy, efektem połączenia odwagi artystycznej i moralnej. Taka postawa oznaczała także osobiste zaangażowanie poetów w działalność opozycyjną. Ryszard Krynicki był represjonowany, w latach 1976-80 objęty zakazem druku i zapisem cenzorskim; publikował w paryskiej „Kulturze”, ale nigdy nie zdecydował się na emigrację.

Po przełomie 1989 r. stworzył, wraz z żoną Krystyną, Wydawnictwo a5, publikujące m.in. wiersze Wisławy Szymborskiej oraz prestiżową kolekcję poetycką. Jego zainteresowanie poezją języka niemieckiego, długie lata pracy tłumacza zaowocowały m.in. tomami przekładów Nelly Sachs i Paula Celana.

Od wczesnych lat 70. łączy go szczególnie bliska relacja z osobą i twórczością Zbigniewa Herberta, czego przejawem jest zarówno publikowanie przez Wydawnictwo a5 poezji autora „Pana Cogito”, jak i – przede wszystkim – liczne nawiązania do tego poety w dziele samego Krynickiego. Zbigniew Herbert był z kolei autorem wiersza „Do Ryszarda Krynickiego – list”. W ostatnich latach Ryszard Krynicki opublikował zbiór wierszy „Kamień, szron”, wybory „Wiersze wybrane” i „Przekreślony początek” oraz wspomniany tom „Haiku. Haiku mistrzów”.

Nagroda im. Zbigniewa Herberta to wyróżnienie na polu literatury światowej – przede wszystkim w dziedzinie poezji. Przyznawana jest od 2013 r. przez Fundację im. Zbigniewa Herberta za wybitne dokonania artystyczne i intelektualne, nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości Herberta. Ma równocześnie podkreślić wkład kultury polskiej XX wieku – w szczególności poezji – w rozwój literatury światowej, jej obecność w krwiobiegu idei, wartości i doświadczeń naszej współczesności.

 powrót