Rząd za utworzeniem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

16-01-2018

Na zdjęciu: Wiceminister Jarosław Sellinfot. PAP/Radek Pietruszka

Na zdjęciu: Wiceminister Jarosław Sellinfot. PAP/Radek Pietruszka

 

- Wiadomo, że przyjaźń polsko-węgierska jest pewnym wzorem w Europie. Ona wynika oczywiście z naszej historii, ale też ze wzajemnego takiego zrozumienia i wspólnych przeżyć, które zawsze z Węgrami mieliśmy – powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin we wtorek 16 stycznia br. podczas konferencji prasowej. Tego samego dnia rząd przyjął projekt ustawy przewidujący utworzenie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Kolejny krok w kierunku rozwijania współpracy polsko-węgierskiej

W konferencji prasowej dotyczącej utworzenia Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej wzięli udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

- To bardzo ważna instytucja dla prowadzenia tzw. miękkiej polityki bilateralnej – powiedział wiceminister Jarosław Sellin i dodał, że cieszy się, iż powstanie taka instytucja.

Szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że projekt ten jest realizacją ustaleń, które zapadły pomiędzy rządem węgierskim a polskim jeszcze w 2017 r. - To kolejny krok w kierunku rozwijania współpracy polsko-węgierskiej - dodał minister.

Michał Dworczyk tłumaczył, że dzięki przyjętemu projektowi ustawy powstanie Instytut, którego celem będzie rozwijanie współpracy w przestrzeni kulturalnej, naukowej oraz tworzenia projektów innowacyjnych, dzięki którym - jak mówił - "wytworzona synergia będzie naszym wspólnym wkładem w rozwój Unii Europejskiej i całego naszego regionu".

Instytut będzie nosić imię Wacława Felczaka – kuriera polskiego rządu na uchodźstwie

Instytut otrzymał imię Wacława Felczaka, który podczas II wojny światowej był kurierem polskiego rządu na uchodźstwie; działania prowadzone przez niego na Węgrzech w latach 80. przyczyniły się do stworzenia węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 r.

Szef KPRM  podkreślił, że Felczak to osoba "szczególna" z punktu widzenia historii zarówno Węgier, jak i Polski. "Myślę, że to osoba jak mało która dobra, aby być patronem takiego przedsięwzięcia" - oświadczył.

Dotacja z budżetu państwa

Instytut ma być zasilany dotacją podmiotową z budżetu państwa; na ten cel przeznaczone zostanie 6 mln zł. Szef KPRM zwrócił przy tym uwagę, że jest to kwota podobna do tej, którą rząd węgierski, jeszcze w zeszłym roku, przeznaczył na działanie bliźniaczego instytutu funkcjonującego w Budapeszcie.

Centrum Informacyjne Rządu doprecyzowało, że w latach 2018-2027 na działalność związaną z funkcjonowaniem Instytutu trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa maksymalnie 60 mln zł – po 6 mln zł w każdym roku.

Wzmocnienie współpracy polsko-węgierskiej

Do zadań instytutu - jak wskazał CIR - należeć będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, szczególnie w dziedzinie kultury i sportu.

- Zajmie się on także wspieraniem współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych, mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw - dodano.

Zadaniem instytutu - jak podało CIR - będzie także wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych, co powinno wzmocnić konkurencyjność obu państw.

Instytut ma również finansować lub dofinansowywać przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Ma także analizować przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie, które mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i rozwój obu krajów.

Kierowanie instytucją

Zgodnie z przyjętym projektem Instytut będzie miał siedzibę w Warszawie, ale będzie mógł tworzyć oddziały zamiejscowe w kraju. Będzie nadzorowany przez premiera, a ze względu na jego rangę organami instytutu będą: Dyrektor Instytutu, Międzynarodowa Rada Instytutu i Rada Instytutu.

Jak wskazał CIR, do zadań dyrektora należeć będzie m.in. kierowanie pracami Instytutu, reprezentowanie go na zewnątrz, zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy oraz opracowywanie rocznego planu działania. Z kolei Międzynarodowa Rada Instytutu ma analizować działania podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej oraz poszukiwać nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności placówki. Rada Instytutu ma m.in. opiniować kierunki jego działalności, projekt rocznego planu działania oraz projekt rocznego planu finansowego.

 

Źródło: /PAP, MKiDN/powrót