Rzeczywistość jest płaska

21-12-2010

Allain Robbe-Grillet, współtwórca "nowej powieści", płaskie widzenie świata przeciwstawiał "staremu mitowi głębi". Zbigniew Libera w swoim najnowszym projekcie ów spłaszczony świat rekonstruuje w trzecim wymiarze, przywracając widzeniu jego niewidoczne obszary.

Projekt ów polega na zbudowaniu prototypu samochodu, będącego wizualno-przestrzenną hybrydą przenoszącą w trzeci wymiar perspektywiczne deformacje i skróty widzenia, którymi operują fotograficzne i filmowe rejestracje.

Wywiedzione ze zdjęć kształty samochodu okazują się być dalekie od jego rzeczywistych form i proporcji. W przewrotny sposób artysta demonstruje metody wizualnego łudzenia i pozbawia je hipnotycznego czaru. Podobny zabieg stosuje w modelu i szkicach przedstawiających zdeformowane widzeniem kształty roweru. Wydobywając je spod władzy spojrzenia pokazuje wpływ obrazów kultury konsumpcyjnej na percepcje rzeczywistości i kreowanie jej mitów.

W prezentowanym projekcie Libera rozwija wątki, które podejmował w swoich wcześniejszych realizacjach dotyczących kultury konsumpcyjnej (seria "Urządzeń korekcyjnych", 1994-1997; "Lego. Obóz koncentracyjny", 1996) oraz mechanizmów widzenia i sposobów percepcji otaczającej nas kultury wizualnej ("Pozytywy", 2002-2003; "La vue", 2004-2006).

Tym razem artysta sięga po jeden z najbardziej zmitologizowanych przedmiotów kultury konsumpcyjnej - samochód, który stał się przedmiotem kultu, elementem kształtowania masowych gustów, który był atrybutem formułowanych w XX wieku utopii i centralnym motywem modernizacyjnych ideologii, jako forma mitotwórcza na masową skalę wielokrotnie opisywany przez wybitnych badaczy kultury (Roland Barthes, Jean Baudrillard, Gillo Dorfles).

Prezentowany projekt jest w trakcie realizacji. Na wystawie można zobaczyć szkice, modele, zdjęcia i film rejestrujący proces konstruowania samochodu.

Otwarcie: 21 grudnia 2010, godz. 19:00.

Warszawa, Fundacja Profile, 21 grudnia 2010 - 19 lutego 2011powrót