Sala Laboratorium CSW im. Wojciecha Krukowskiego

25-04-2014

Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch
Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. Minister Bogdan Zdrojewski. fot. Danuta Matloch

Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch
Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. Minister Bogdan Zdrojewski. fot. Danuta Matloch

Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch
Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. Minister Bogdan Zdrojewski. fot. Danuta Matloch

Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch
Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. Dyrektor CSW Fabio Cavallucci fot. Danuta Matloch

Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch
Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch

Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch
Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch

Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch
Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch

Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch
Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch

Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch
Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego. fot. Danuta Matloch

Wojciech Krukowski
Wojciech Krukowski. fot. Archiwum CSW

 

Uroczystość nadania sali Laboratorium imienia Wojciecha Krukowskiego odbyła się 14.04 br. W uroczystości uczestniczył min. Zdrojewski.

Wojciech Krukowski - wieloletni dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, historyk sztuki, zasłużony działacz kultury, twórca grupy "Akademia Ruchu", założyciel i wydawca magazynu artystycznego „Obieg” - zmarł 18 stycznia 2014 r.

Wojciech Krukowski urodził się w 1944 r. w Zabielu k. Ostrołęki. Był absolwentem Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów, w 1972 roku, założył Akademię Ruchu - interdyscyplinarną grupę twórczą działającą na pograniczu teatru, sztuk plastycznych i filmu.

W latach 1967-68 był kierownikiem programowym Klubu „Hybrydy”.  W 1969 r. jego tekst „Ballada o wyspie królów” uzyskał I Nagrodę w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Współpracował m.in. z Galerią Współczesną Janusza Boguckiego (realizacja projektu „Znak Krzyża”  w Parafii Miłosierdzia Bożego na ul. Żytniej  w Warszawie),  publikował rysunki prasowe („Szpilki”, ”Polska/Poland”, ”Polityka”, ”Jazz”, ”Życie i Nowoczesność”), realizował oświetlenie wydarzeń muzycznych i teatralnych m.in. dla Czesława Niemena, Maryli Rodowicz, zespołów „Paradox” i „Pantomima Stodoła”.

Wojciech Krukowski był autorem scenariusza i projektu plastycznego filmu „Droga” zrealizowanego przez Mirosława Kijowicza (1970 r.), wyróżnionego nagrodami m.in. na festiwalach w San Sebastian i Oberhausen.

W 1975 r. z jego inicjatywy powstało Studenckie Centrum Środowisk Artystycznych „Dziekanka”, którego pracami Krukowski kierował do 1979 r. Jednocześnie, w 1976 r. był współtwórcą programu „Pracowni Dziekanka”.

W latach 80. Wojciech Krukowski prowadził z upoważnienia Lecha Wałęsy negocjacje ze stroną rządową w sprawie autonomii zakładowych domów kultury. W ramach Komisji Ekspertów NSZZ „Solidarność” współdziałał m.in. z Krystyną Zachwatowicz, Konstantym Puzyną, Aldoną Jawłowską, Lechem Śliwonikiem, Małgorzatą Dziewulską. W 1981 r. zorganizował solidarnościowy Ośrodek Kultury przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Cora”, którego pracami kierował przy udziale zespołu „Akademii Ruchu”. Wspólnie z Jerzym Owsiakiem i Ryszardem Kryską realizował akcje ulotkowe; w 1982 r. przy udziale środowiska m.in. socjologów zorganizował publikację pisma „Zeszyt”.

W 1987 r. Wojciech Krukowski zainicjował powstanie magazynu artystycznego „Obieg”, którego wydawcą pozostał, jako szef „Akademii Ruchu” i następnie dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, do 2010 r.

Był też organizatorem alternatywnego ośrodka artystycznego  Kino/Teatr/Tęcza przy ul. Suzina w Warszawie – pracami powstałej w 1989 r. instytucji kierował do 1992 r.

W 1990 r. Wojciech Krukowski uczestniczył w pracach komisji ekspertów powołanej przez Ministra Kultury. W tym samym roku objął stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W trakcie swojej 20-sto letniej kadencji działał również w Europejskiej Sieci Centrów Kultury w Obiektach Historycznych – w latach 1996-98 sprawował funkcję jej prezydenta. Od 1999 r. uczestniczył w pracach Rady Konsultantów Wielkiej Encyklopedii PWN. W latach 1999-2000 był członkiem Kapituły Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury. Po 2010 r. pozostał członkiem Kapituły Akademii Orange. Niezmiennie – od 1972 r. kierował pracami „Akademii Ruchu”.

Odchodząc w 2010 r. z CSW Wojciech Krukowski mówił: "Nie można wpadać w rutynę, a dynamika młodego pokolenia jest imponująca. Obserwuję warszawskie galerie, takie miejsca jak CDQ, Chłodna 25, Powiększenie, w których kwitnie kultura niezależna. Powstaje Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowe też chce się zajmować sztuką współczesną (…)” (Gazeta Wyborcza - Stołeczna" 03.11.2009).

W 2010 r. Wojciech Krukowski odebrał Złoty Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” z rąk ministra Bogdana Zdrojewskiego. Wcześniej, w 2006 roku został uhonorowany srebrną "Glorią". W tym samym roku ukazała się książka Akademia Ruchu. Miasto. Pole akcji (red. Małgorzata Borkowska, Wydawnictwo Czarne, 2006) dokumentująca aktywność Akademii Ruchu, jej działalność w środowisku społecznym: spektakle, prezentacje w galeriach, akcje uliczne, animacje kulturowe, warsztaty i publikacje. Został również wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury - za działalność wydawniczą w obiegu niezależnym. Za innowacje dla teatru eksperymentalnego otrzymał Medal „Złotego Anubisa” przyznany przez Międzynarodowy Festiwal Teatrów Eksperymentalnych w Kairze. Medalem Hohenstauffów przyznawanym przez rząd Badenii Wirtenbergii, uhonorowano jego twórczy wkład w wymianę kulturalną.

 powrót